VIỆC LÀM ĐẦU RA ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Việc làm đầu ra

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Hợp tác doanh nghiệp trong nước
TÌM HIỂU THÊM

Hợp tác với doanh nghiệp trong nước, trải nghiệm việc làm thực tế từ ngành học, các chương trình thực tập, và làm việc từ sớm.

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

TÌM HIỂU THÊM

Hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Đức, Úc, Mỹ, và rất nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới.

NGÀY HỘI VIỆC LÀM

Ngày hội việc làm
TÌM HIỂU NGAY

Ngày hội việc làm thường niên của UDA có hơn 100 công ty nước ngoài và trong nước phỏng vấn trực tiếp và tuyển dụng sinh viên.

DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tìm hiểu ngay

Doanh nghiệp phản hồi tích cực về sinh viên UDA, nhà trường có thông tin để thúc đẩy nội dung đào tạo phù hợp, đồng thời gia tăng kỹ năng thực tế cho sinh viên.

CỔNG THÔNG TIN VIỆC LÀM

Cổng thông tin việc làm
Tìm hiểu ngay

Thông tin tuyển dụng từ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

SINH VIÊN UDA LÀM VIỆC TẠI CÁC NƯỚC

Tìm hiểu ngay

Sinh viên Đại học Đông Á đang làm việc tại nước ngoài.