GIỚI THIỆU TUYỂN SINH ĐÔNG Á

Website Tuyển Sinh Đông Á được quản lý bởi Phòng Tuyển Sinh UDA.

Có chức năng cung cấp: Thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm & kết nối cộng đồng sinh viên Đông Á.

Thuộc hệ thống website https://donga.edu.vn/ của trường Đại học Đông Á.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Đại học Đông Á (UDA) là đại học dân lập nổi bật tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Trường đào tạo đào tạo thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư hơn 40 ngành từ các nhóm: Ngành sức khoẻ, sư phạm, ngôn ngữ, du lịch, kỹ thuật, kinh tế… Cung cấp giáo dục hiện đại, chuyên môn sâu và các kỹ năng mềm thiết yếu cho sinh viên Việt Nam.

toàn cảnh đại học đông á uda

CHỨC NĂNG TUYỂN SINH ĐÔNG Á

Giảng viên đại học đông á uda