• hotline dh dong a
  Hotline
  0935 831 519
 • gio lam viec
  Giờ làm việc
  Thứ 2 - 7 : 7h30 - 17h30
 • dia chi truong dong a
  Địa chỉ
  33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - ĐN

[Mới nhất] Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 – Môn Toán

Hôm nay, thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Đại học Đông Á xin cập nhật đề thi môn Toán cũng như đáp án môn thi để quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới nhất.

ĐỀ THI MÔN TOÁN

Đề thi môn toán TN THPT 2022

Đề thi toán TN THPT 2022

đề thi môn toán TN THPT 2022

đề thi môn toán TN THPT 2022

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Mã đề: 101 – Đại học Đông Á

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A
11.C 12.D 13.D 14.C 15.B 16.C 17.B 18.C 19.D 20.B
21.A 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.C 36.D 37.D 38.D 39.B 40.B
41.D 42.D 43.B 44.C 45.B 46.D 47.D 48.D 49.B 50.C

Mã đề: 102 – Đại học Đông Á

1.D 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
11.C 12.C 13.B 14.B 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.B
21.D 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.A 32.D 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.D 39.C 40.B
41.A 42.D 43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.D 49.A 50.D

Mã đề: 103 – Đại học Đông Á

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.C
11.B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.A 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.C 30.C
31.D 32.A 33.D 34.A 35.A 36.C 37.B 38.A 39.D 40.A
41.D 42.A 43.A 44.A 45.B 46.D 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề: 104 – Đại học Đông Á

1.A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.B 8.C 9.B 10.D
11.C 12.D 13.A 14.D 15.C 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.A 24.A 25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.A
31.D 32.D 33.D 34.A 35.D 36.A 37.C 38.C 39.D 40.D
41.C 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 105 – Đại học Đông Á

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.B 12.C 13.C 14.B 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.C 22.D 23.C 24.D 25.C 26.C 27.C 28.B 29.C 30.D
31.B 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A
41.D 42.C 43.D 44.C 45.D 46.C 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề: 106 – Đại học Đông Á

1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D
11.A 12.D 13.C 14.D 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.D 22.C 23.A 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.A
41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 107 – Đại học Đông Á

1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A
11.C 12.A 13.A 14.C 15.C 16.A 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.B 28.A 29.B 30.A
31.B 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.B 42.D 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.B 49.D 50.D

Mã đề: 108 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.A 39.C 40.D
41.D 42.D 43.A 44.D 45.C 46.C 47.D 48.D 49.C 50.C

Mã đề: 109 – Đại học Đông Á

1.C 2.B 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.A 16.D 17.A 18.D 19.B 20.B
21.C 22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.C 37.C 38.C 39.A 40.C
41.B 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.D 50.C

Mã đề: 110 – Đại học Đông Á

1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C 20.B
21.C 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.A 28.A 29.B 30.C
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.A

Mã đề: 111 – Đại học Đông Á

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.C 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C

Mã đề: 112 – Đại học Đông Á

1.D 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.A
11.B 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.C 22.A 23.B 24.D 25.A 26.C 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.D 34.A 35.C 36.C 37.C 38.A 39.A 40.A
41.C 42.B 43.B 44.A 45.D 46.B 47.B 48.D 49.A 50.C

Mã đề: 113 – Đại học Đông Á

1.C 2.D 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.D 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.D 15.D 16.D 17.B 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.B 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.C 40.D
41.D 42.B 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.B 50.B

Mã đề: 114 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.D 15.C 16.C 17.C 18.B 19.B 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.C 34.B 35.A 36.C 37.D 38.D 39.A 40.D
41.A 42.C 43.A 44.C 45.D 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề: 115 – Đại học Đông Á

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.D 12.D 13.B 14.A 15.D 16.A 17.C 18.D 19.D 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.B
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.B
41.A 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 116 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.B
21.A 22.A 23.A 24.D 25.D 26.C 27.A 28.C 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.C 45.D 46.C 47.C 48.C 49.C 50.D

Mã đề: 117 – Đại học Đông Á

1.A 2.C 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.C
11.C 12.A 13.A 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.B 27.A 28.B 29.D 30.B
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.B 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.C 47.B 48.C 49.B 50.A

Mã đề: 118 – Đại học Đông Á

1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.A
11.B 12.B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.C 23.C 24.B 25.A 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.C 33.C 34.C 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.B
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.B 47.A 48.D 49.D 50.B

Mã đề: 119 – Đại học Đông Á

1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.D 15.D 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.B 39.B 40.B
41.D 42.A 43.B 44.B 45.D 46.B 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề: 120 – Đại học Đông Á

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C
11.C 12.B 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.A 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.C 39.D 40.C
41.C 42.C 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C

Mã đề: 121 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.A 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A
21.A 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.A 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42.D 43.D 44.D 45.C 46.D 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề: 122 – Đại học Đông Á

1.D 2.A 3.D 4.D 5.B 6.D 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.A 13.C 14.A 15.A 16.A 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.A 28.A 29.B 30.B
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề: 123 – Đại học Đông Á

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.D 10.B
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.B 18.D 19.D 20.A
21.B 22.C 23.A 24.D 25.B 26.D 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.D 33.A 34.A 35.B 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.B 42.C 43.C 44.C 45.A 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề: 124 – Đại học Đông Á

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.B 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.D 19.A 20.C
21.A 22.B 23.C 24.D 25.A 26.A 27.A 28.C 29.C 30.B
31.A 32.C 33.A 34.C 35.D 36.A 37.D 38.C 39.D 40.B
41.C 42.D 43.D 44.C 45.C 46.D 47.D 48.B 49.B 50.C

Phương thức xét tuyển 2022

Phương thức xét tuyển 2022 trường ĐH Đông Á

Xem thêm:  – [Mới nhất] Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

  – Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Đông Á

– Tra cứu hồ sơ xét tuyển

đăng kí ngay

Để được tư vấn chi tiết, thí sinh liên hệ: https://www.facebook.com/daihocdonga/inbox/

Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Đông Á Đà Nẵng

Đại học Đông Á – Đà Nẵng thông báo đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 áp dụng cho các khối ngành: Sức khỏe, Sư phạm, Kinh doanh – quản lý, Pháp luật, Ngôn ngữ và văn hóa, Du lịch – khách sạn, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ – kỹ thuật. Áp dụng cho tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thí sinh chọn 1 hoặc cả 3 phương thức để xét tuyển (XT) – MÃ TRƯỜNG: DAD

1. XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)
1.1. Xét điểm trung bình 3 năm

Điểm XT = TBC lớp 10 + TBC lớp 11 + HK1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 19.5

1.2. Xét điểm trung bình 3 học kỳ

Điểm XT = HK 1 lớp 11 + HK 2 lớp 11 + HK 1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.3. Xét điểm trung bình 3 môn học lớp 12

Điểm XT = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.4. Xét điểm trung bình năm lớp 12

Điểm XT = Điểm TBC lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 6.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 6.5

2. XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
2.1. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm XT = Tổng điểm thi 3 môn/tổ hợp + Điểm ƯT

Điểm xét trúng tuyển vào các ngành của Trường sẽ được công bố sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT
2.2. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu

Điểm XT = Tổng điểm môn/tổ hợp + Điểm thi NK + Điểm ƯT

§  Trường tổ chức thi năng khiếu các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển: hát/múa; kể chuyện/ đọc diễn cảm. Đợt 1: 04- – 09/7; Đợt 2: 18 – 23/7.

§  Hoặc thí sinh có thể sử dụng kết quả môn thi năng khiếu tại các trường ĐH có tổ chức thi.

3. TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vào tất cả các ngành đào tạo của Trường

II. NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

(Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Dược học; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng).

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Tổ hợp môn xét tuyển theo Học bạ (lớp 12) Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo Học bạ
1 GD Mầm non 7140201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0
M06: Văn, Toán, NK M06: Văn, Toán, NK Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0
2 Giáo dục tiểu học 7140202 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0
M06: Văn, Toán, NK M06: Văn, Toán, NK Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh D14: Văn, Sử, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
4  

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D04: Văn, Toán, Trung D04: Văn, Toán, Trung Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
5 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D06: Văn, Toán, Nhật D06: Văn, Toán, Nhật Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
6  

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
DD2: Văn, Toán, Hàn DD2: Văn, Toán, Hàn Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
7  

Tâm lý học

7310401 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Toán, Lý, Anh C00: Văn, Lịch Sử, Địa lý Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
8 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
9  

Quản trị kinh doanh

7340101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
10 Marketing 7340115 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
11 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
12 Thương mại điện tử 7340122 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
13 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
14 Kế toán 7340301 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
15 Quản trị nhân lực 7340404 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
16  

Quản trị văn phòng

7340406 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
17  

Luật

7380101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
18  

Luật kinh tế

7380107 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
19 Kỹ thuật máy tính * 7480106 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
20 Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo 7480112 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
21 Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
22 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
23 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
24 Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử 7510301 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
25 CNKT điều khiển và tự động hóa 7510303 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
26 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
27 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
28 Nông nghiệp công nghệ cao 7620101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
29 Dược 7720201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0
D07: Toán, Hóa, Anh D07: Toán, Hóa, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0
D90: Toán, KHTN, Anh C02: Văn, Toán, Hóa Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0
30 Điều dưỡng 7720301 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5
D90: Toán, KHTN, Anh B03: Toán, Sinh, Văn Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5
31 Hộ sinh * 7720302 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5
D90: Toán, KHTN, Anh B03: Toán, Sinh, Văn Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5
32 Dinh dưỡng 7720401 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh D07: Toán, Hóa, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
33 Kỹ thuật phục hồi chức năng * 7720603 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5
D90: Toán, KHTN, Anh A01: Toán, Lý, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5
34 Quản trị dv du lịch và lữ hành 7810103 C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
35 Quản trị khách sạn 7810201 C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
36 Quản trị nhà hàng và dv ăn uống 7810202 C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0

Ngành đang mở

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký  Thời gian xét tuyển và nhập học (dự kiến)
Từ  15/1/2022 Đợt 1: 18-30/7/2022

Đợt 2: 08-20/8/2022

Nhà trường tổ chức 3 đợt xét bổ sung theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu chưa đủ chỉ tiêu.

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN ĐH ĐÔNG Á

Đăng ký Online ngay tại đây để được ưu tiên xét tuyển sớm nhất, giành 1 suất trở thành sinh viên ĐH Đông Á!

ÐĂNG KÍ NGAY

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường)
 • Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

2. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả Kỳ thi TN THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT, TS nộp trực tiếp tại trường THPT.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản gốc);
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

3. Đối với thí sinh xét tuyển thẳng

TS thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Chính sách học bổng

 • Tổng giá trị học bổng (Khuyến tài và Khuyến học): hơn 21 tỷ đồng.
 • Học bổng và chính sách thực tập, làm việc tại Nhật Bản: 50 tỷ đồng.

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ:

 • Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á
 • Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3519.991 – 0236.3519.929 – 0236.3531.332
 • Hotline: 0981 326 327
 • Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á 2022

Tuyển sinh vào Đại học năm 2022 (dự kiến), Đại học Đông Á Đà Nẵng thực hiện 3 phương thức xét tuyển vào tất cả các khối ngành: : Sức khỏe, Sư phạm, Kinh doanh – quản lý, Phát luật, Ngôn ngữ và văn hóa, Du lịch – khách sạn, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ – kỹ thuật.

Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên cả nước đều có thể tham gia xét tuyển vào ĐH Đông Á theo cả 3 phương thức này.

 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thí sinh chọn 1 hoặc cả 3 phương thức để xét tuyển (XT) – MÃ TRƯỜNG: DAD
1. XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)
1.1. Xét điểm trung bình 3 năm

Điểm XT = TBC lớp 10 + TBC lớp 11 + HK1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 19.5

1.2. Xét điểm trung bình 3 học kỳ

Điểm XT = HK 1 lớp 11 + HK 2 lớp 11 + HK 1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.3. Xét điểm trung bình 3 môn học lớp 12

Điểm XT = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.4. Xét điểm trung bình năm lớp 12

Điểm XT = Điểm TBC lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 6.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 6.5

2. XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
2.1. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm XT = Tổng điểm thi 3 môn/tổ hợp + Điểm ƯT

Điểm xét trúng tuyển vào các ngành của Trường sẽ được công bố sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT
2.2. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu

Điểm XT = Tổng điểm môn/tổ hợp + Điểm thi NK + Điểm ƯT

§  Trường tổ chức thi năng khiếu các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển: hát/múa; kể chuyện/ đọc diễn cảm. Đợt 1: 04- – 09/7; Đợt 2: 18 – 23/7.

§  Hoặc thí sinh có thể sử dụng kết quả môn thi năng khiếu tại các trường ĐH có tổ chức thi.

3. TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vào tất cả các ngành đào tạo của Trường
 1. NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển theo KQ thi THPT 2022
I Nhóm ngành Sức khỏe
1 Dược 7720201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

2                  Điều dưỡng 7720301 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

3                 Dinh dưỡng 7720401 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

4                  Hộ sinh * 7720302 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

5      Kỹ thuật phục hồi chức năng * 7720603 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

II Nhóm ngành sư phạm
6             Giáo dục mầm non 7140201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

M06: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

7               Giáo dục tiểu học 7140202 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

M06: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

8                      Tâm lý học 7310401 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

III Nhóm ngành kinh doanh – Quản lý
9             Quản trị kinh doanh 7340101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

10                      Marketing 7340115 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

11             Kinh doanh quốc tế 7340120 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

12            Thương mại điện tử 7340122 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

14                      Kế toán 7340301 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

15               Tài chính – ngân hàng 7340201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

16                Quản trị nhân lực 7340404 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

17             Quản trị văn phòng 7340406 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

18          Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

IV Nhóm ngành Pháp luật
19                 Luật kinh tế 7380107 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

20                       Luật 7380101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

V Nhóm ngành Ngôn ngữ và Văn hóa
21              Ngôn ngữ Anh 7220201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

22           Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

23             Ngôn ngữ Nhật 7220209 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

24            Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

DD2: Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

VI Nhóm ngành Du lịch – Khách sạn
25           Quản trị khách sạn 7810201 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

26       Quản trị dv du lịch và lữ hành 7810103 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

27    Quản trị nhà hàng và dv ăn uống 7810202 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

VII Nhóm ngành Máy tính và CNTT
28  Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo 7480112 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

29           Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

30            Kỹ thuật máy tính * 7480106 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

VIII Nhóm ngành Công nghệ – kỹ thuật
31         Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

32   Công nghệ Kỹ thuật điện – Điện tử 7510301 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

33   CNKT Điều khiển và Tự động hóa 7510303 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

34       Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 7510103 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

35          Công nghệ thực phẩm 7540101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

36        Nông nghiệp công nghệ cao 7620101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngành đang mở

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký  Thời gian xét tuyển và nhập học (dự kiến)
Từ  15/1/2022 Đợt 1: 18-30/7/2022

Đợt 2: 08-20/8/2022

 

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN ĐH ĐÔNG Á

Đăng ký Online ngay tại đây để được ưu tiên xét tuyển sớm nhất, giành 1 suất trở thành sinh viên ĐH Đông Á!

ÐĂNG KÍ NGAY

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường)
 • Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

2. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả Kỳ thi TN THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT, TS nộp trực tiếp tại trường THPT.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản gốc);
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

3. Đối với thí sinh xét tuyển thẳng

TS thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Chính sách học bổng

 • Tổng giá trị học bổng (Khuyến tài và Khuyến học): hơn 21 tỷ đồng.
 • Học bổng và chính sách thực tập, làm việc tại Nhật Bản: 50 tỷ đồng.

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ:

 • Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á
 • Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3519.991 – 0236.3519.929 – 0236.3531.332
 • Hotline: 0981 326 327
 • Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn

Tất tần tật thông tin về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Hiện nay ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đang rất phát triển. Tuy nhiên vì đây là ngành nghề mới, do đó nhiều người chưa hiểu rõ về bản chất của nó. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tất tần tật thông tin cần biết về chuyên ngành này. Đừng bỏ lỡ nhé. 

Giới thiệu thông tin về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Để hiểu quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì thì chúng ta có thể hình dung đơn giản về đây là ngành học trong lĩnh vực quản lý nhà hàng trên phương diện văn hóa ẩm thực. Công việc chủ yếu là quản lý về ẩm thực, hội nghị, sự kiện,…tại nhà hàng.

Nơi học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học trường nào đang là câu hỏi được nhiều bạn thí sinh, phụ huynh lo lắng. Bởi lẽ đây là ngành học mới nên khá ít trường đại học đào tạo chuyên sâu về nó. 

Nơi học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
Nơi học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học gì

Ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học những gì là vấn đề đặc biệt được nhiều bạn quan tâm. Sinh viên theo học ngành này sẽ được bổ sung và cung cấp các kiến thức nền tảng cơ bản nhất của ngành. Cùng với đó là những kiến thức về  kỹ năng quản trị, quản lý nhà hàng…

Mức lương quản lý nhà hàng bao nhiêu

Công việc của quản trị nhà hàng là điều hành toàn bộ hoạt động của các bộ phận thuộc nhà hàng đó. Với khối lượng công việc như vậy thì nhiều người đặt thắc mắc về quản lý nhà hàng lương bao nhiêu

Khối thi ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống thi khối nào chắc hẳn là vấn đề được các bạn thí sinh đặc biệt quan tâm. Đây là ngành học mới nên các bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn khối thi đại học với các tổ hợp môn đa dạng. 

Khối thi ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
Khối thi ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Những cơ hội và thách thức của nhà hàng là gì?

Cơ hội và thách thức của nhà hàng đặt ra trong thời điểm kinh tế phát triển như hiện tại ngày càng cao. Do đó những bạn theo học chuyên ngành này cần có đam mê, năng lực cũng như kinh nghiệm cần thiết để phục vụ cho công việc sau này của bản thân mình. 

Bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những thông tin cần biết về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Mong rằng bạn đọc sẽ có cái nhìn khách quan và thành công trong ngành nghề tiềm năng này. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành quản trị khách sạn

Có thể thấy ngành du lịch tạo Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Do đó ngày càng xuất hiện nhiều trung tâm lưu trú, khách sạn, khu du lịch… Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về ngành quản trị khách sạn – ngành học hot hiện nay. Đừng bỏ lỡ nhé. 

Giới thiệu về ngành quản trị khách sạn

Trước khi theo học ngành nghề này bạn cần tìm hiểu về ngành quản trị khách sạn cụ thể. Đây là ngành thực hiện các công tác tổ chức, thiết lập hoạt động kinh doanh tại khách sạn. v

Học quản trị khách sạn ở đâu tốt?

Quản trị khách sạn học trường nào là vấn đề được các bạn thí sinh quan tâm hàng đầu. Lựa chọn môi trường đại học tốt sẽ đảm bảo chất lượng học tập của bản thân mình. 

Mức lương của ngành quản trị khách sạn

Ngoài việc quan tâm đến môi trường làm việc, tính chất công việc thì thí sinh cũng rất quan tâm đến quản trị khách sạn lương bao nhiêu. Cụ thể mức lương của ngành quản trị khách sạn tùy theo các bộ phận, vị trí khác nhau.

Học quản trị khách sạn cần thi khối nào

Hiện nay nhu cầu du lịch đang rất tăng cao. Do đó ngành quản trị khách sạn cũng thu hút nhiều thí sinh tham gia ứng tuyển. Nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm đến ngành quản trị khách sạn thi khối nào, điểm chuẩn ra sao… 

Con gái nên học ngành quản trị khách sạn không?

Con gái có nên học ngành quản trị khách sạn không là câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều. Có thể thấy đây là ngành với công việc đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận. Vì vậy nó vô cùng thích hợp đối với các bạn nữ. 

Con gái nên học ngành quản trị khách sạn không?
Con gái nên học ngành quản trị khách sạn không?

Review về ngành QTKS

Trước khi bước vào các kỳ tuyển sinh hằng năm thì từ khóa review ngành quản trị khách sạn lại được tìm kiếm nhiều. Bởi lẽ đây là là một trong những cơ sở để các bạn học sinh đưa ra các quyết định chọn lựa ngành thích hợp cho bản thân mình. 

Ngành quản trị khách sạn cần ngoại hình hay không?

Ngành quản trị khách sạn có cần ngoại hình không là nỗi băn khoăn của không ít các bạn trẻ nam nữ. Ngoại hình là một trong những điều kiện cần có trong ngành, tuy nhiên nó không phải là yếu tố quyết định.

Quản trị khách sạn dễ xin việc không? 

Học ngành quản trị khách sạn có dễ xin việc không chắc hẳn là một trong những vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Với sự phát triển của hệ thống nhà hàng, khách sạn cùng kinh tế ổn định như hiện nay thì đây là cơ hội để ngành Quản trị Khách sạn phát triển hơn nữa.

Mức học phí quản trị khách sạn

Học phí ngành quản trị khách sạn là vấn đề được các bạn thí sinh ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn ngôi trường đào tạo.  

Ngành quản trị khách sạn cần học gì

Để học tập chuyên ngành này thì bạn cần nắm rõ quản trị khách sạn cần học những gì. Từ đó phát triển mục tiêu, lên kế hoạch thực hiện hiệu quả.

Ngành quản trị khách sạn cần học gì
Ngành quản trị khách sạn cần học gì

Học bổng ngành QTKS

Chắc hẳn ai cũng mong muốn được nhận học bổng ngành quản trị khách sạn. Tuy nhiên để đạt được nó thì bạn cần có đầy đủ những điều kiện và quy định chung của nhà trường. 

Những yêu cầu cần thiết của ngành QTKS

Hiện nay ngành quản trị khách sạn đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên để cái nhìn tổng quan về ngành nghề này thì bạn cũng cần nắm rõ yêu cầu của ngành quản trị khách sạn

Làm lễ tân khách sạn

Công việc làm lễ tân khách sạn đang là công việc hot, có mức thu nhập cao hiện nay. Bởi lẽ lễ tân khách sạn được xem như là bộ mặt hình ảnh của khách sạn đó. 

Những kinh nghiệm khi làm lễ tân khách sạn

Hiện nay lĩnh vực nhà hàng, khách sạn đang rất phát triển. Do đó họ cần có những nhân viên lễ tân với nghiệp vụ giỏi. Để đạt được điều đó thì bạn cần có được chia sẻ kinh nghiệm làm lễ tân khách sạn từ những anh chị đi trước. 

Các công việc của lễ tân

Đối với ngành nghề lễ tân đã không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các công việc của lễ tân là gì. Công việc này không hề đơn giản mà yêu cầu cần có kinh nghiệm, kỹ năng mới có thể hoàn thành tốt được nó. 

Mức lương làm lễ tân khách sạn

Trong ngành dịch vụ thì công việc làm lễ tân khách sạn vô cùng phổ biến. Lễ tân khách sạn lương bao nhiêu là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm, chú ý. 

Cơ hội và thách thức của ngành khách sạn

Ngành nghề nào cũng sẽ có những mặt thuận lợi và khó khăn. Trong đó cơ hội và thách thức của ngành khách sạn cũng vô cùng lớn. Để đạt được thành công thì cần có định hướng hoạt động và giải pháp phát triển chính xác. 

Lễ tân khách sạn học ngành gì

Lễ tân khách sạn học ngành gì là câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều. Đối với những thí sinh học ngành về du lịch sẽ được trang bị kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt. 

Trên đây là tất tần tật thông tin về ngành quản trị khách sạn. Mong rằng các bạn thí sinh sẽ lựa chọn được cho mình ngôi trường đào tạo quản trị khách sạn chất lượng hiệu quả và phù hợp với bản thân mình. 

Tất tần tật thông tin về ngành quản trị du lịch và lữ hành

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đang được đánh giá là ngành tiềm năng, phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đầy đủ thông tin về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Cùng theo dõi nhé. 

Ngành quản trị du lịch và lữ hành học trường nào

Chắc hẳn hiện nay nhiều bạn trẻ quan tâm về vấn đề ngành quản trị du lịch và lữ hành học trường nào tốt. Hiện tại trên cả nước có rất nhiều trường cao đẳng, đại học đào tạo chuyên ngành này, nhờ vậy các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn để theo đuổi đam mê của mình. 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thi khối nào

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thi khối nào là thắc mắc của nhiều bạn trước mùa tuyển sinh. Hiện nay các khối xét tuyển chuyên ngành này khá đa dạng. Vì vậy cơ hội lựa chọn các tổ hợp môn thi để đạt điểm cao nhất sẽ nhiều hơn cho các bạn thí sinh. 

Con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành

Đối với ngành học đặc thì như QTDVDLVLH thì con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành không? Ngành nghề nào cũng sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng. Tuy nhiên ngành QTDVDLVLH hoàn toàn phù hợp với bất kể nam lẫn nữ.

Con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành
Con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành

Review ngành quản trị du lịch và lữ hành

Để review ngành quản trị du lịch và lữ hành thì đây là ngành học được rất nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bởi lẽ hiện nay ngành du lịch nước ta đang có sự phát triển không ngừng. Vì vậy cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản trị du lịch và lữ hành vô cùng rộng mở.

Quản trị du lịch và lữ hành lương bao nhiêu

Đa phần các bạn thí sinh khi đều quan tâm quản trị du lịch và lữ hành lương bao nhiêu trước khi quyết định lựa chọn ngành học cho bản thân mình. Có thể thấy mức lương của chuyên ngành này dao động từ khoảng 10 triệu – 30 triệu tùy thuộc vào năng lực của mỗi người. 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học những gì

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học những gì là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chương trình đào tạo chuyên ngành này bao gồm kiến thức đại cương, kỹ năng quan trọng của nghiệp vụ, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch, quản lý và điều hành tour chuyên nghiệp…

Quản trị du lịch và lữ hành là gì

Trước khi tham gia theo học thì bạn cần tìm hiểu thông tin về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Quản trị du lịch và lữ hành là gì? Đây là ngành học thực hiện quá trình quản lý và điều hành du lịch. Đồng thời đào tạo khả năng phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, đưa ra các phương án giải quyết những tình huống diễn ra trong quá trình tổ chức…

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có cần ngoại hình không

Đối với thắc mắc về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có cần ngoại hình không thì có thể trả lời đây yếu tố lợi thế chứ không phải là yếu tố quyết định. Nếu không có ngoại hình chuẩn thì bạn cần trau dồi thật tốt trình độ và phong thái của mình thật chuyên nghiệp.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có dễ xin việc

Sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có dễ xin việc không? Đây là câu hỏi được tìm kiếm rất nhiều trên các diễn đàn giáo dục. Với nhu cầu của thị trường việc làm rộng mở như hiện nay thì bạn không cần quá lo lắng về đầu ra sau khi tốt nghiệp.

Nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch

Trong quá trình lựa chọn ngành để học chắc hẳn rất nhiều bạn trẻ phân vân rằng nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch? Việc quyết định học ngành nào sẽ phụ thuộc vào sở thích cũng như khả năng của mỗi người có phù hợp với ngành đó hay không.

Nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch
Nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch

Ngành du lịch thi khối nào

Trước khi quyết định theo học khoa quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thì bạn cần quan tâm ngành du lịch thi khối nào? Những năm trở lại đây đã có với sự mở rộng các tổ hợp môn xét tuyển về ngành du lịch. Tùy thuộc vào ngôi trường đào tạo khác nhau mà các tổ hợp môn áp dụng để xét tuyển cũng sẽ khác nhau

Ngành du lịch học trường nào

Trong kỳ tuyển sinh cao đẳng, đại học 2021 sắp tới, chắc hẳn rất nhiều bạn thắc mắc rằng  ngành du lịch học trường nào tốt nhất hiện nay. Để lựa chọn ngôi trường phù hợp bạn cần quan tâm đến vấn đề học phí, chất lượng đào tạo, đội ngũ giáo viên…

Các nhóm nghề trong ngành du lịch

Dựa vào các nhóm nghề trong ngành du lịch thì bạn sẽ cân nhắc, lựa chọn một ngành nghề mà mình yêu thích, đam mê để theo đuổi. Để gắn bó với ngành du lịch và đảm nhận một trong những công việc thuộc nhóm ngành này trong tương lai thì bạn cần trau dồi khả năng giao tiếp, năng lực của mình. 

Ngành du lịch lấy bao nhiêu điểm

Trong các kỳ tuyển sinh, điều được các sỹ tử quan tâm là Ngành du lịch lấy bao nhiêu điểm. Nắm được số điểm chuẩn sẽ giúp bạn chọn được trường phù hợp với năng lực và nâng cao tỷ lệ trúng tuyển của mình,.

Ngành du lịch lương bao nhiêu

Ngành du lịch được rất nhiều người yêu thích bởi tính năng động của nó. Bên cạnh đó, mức lương của ngành cũng rất hấp dẫn. Ngành du lịch lương bao nhiêu đang là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn ngành nghề này.

Các môn học ngành du lịch

Các môn học ngành du lịch khá đa dạng, khi theo học ngành này bạn sẽ được học về kiến thức đại cương du lịch. Đồng thời có thêm kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông. 

Yêu cầu của ngành du lịch

Du lịch hiện nay đang là ngành học hot, phát triển trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Do đó rất nhiều bạn thí sinh theo đuổi ngành học này. Tuy nhiên yêu cầu của ngành du lịch không phải ai cũng đáp ứng được. Bởi lẽ ngành nghề này yêu cầu sự chịu khó, cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt.  

Những điều cần biết về ngành du lịch

Ngành du lịch có kiến thức rất đa dạng, để học tốt ngành này thì bạn cần nắm rõ những điều cần biết về ngành du lịch. Trong quá trình học tập bạn cần trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng để phục vụ cho công việc sau này.

Cơ hội việc làm trong ngành du lịch

Cơ hội việc làm trong ngành du lịch hiện tại và tương lai vô cùng rộng mở. Vì vậy đây là cơ hội mà các bạn sinh viên ngành du lịch sẽ có được trong thời điểm kinh tế phát triển. 

Cơ hội việc làm trong ngành du lịch
Cơ hội việc làm trong ngành du lịch

Các công việc trong ngành du lịch

Các công việc trong ngành du lịch khá nhiều, đa dạng. Sau khi ra trường bạn cần lựa chọn chuyên ngành phù hợp mà mình yêu thích để theo đuổi. 

Học ngành du lịch có khó không

Học ngành du lịch có khó không là câu hỏi được nhiều bạn thí sinh quan tâm. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào cách học, niềm đam mê của mỗi người đối với ngành nghề này. 

Học du lịch ra làm gì

Ngành du lịch có công việc sau khi ra trường vô cùng đa dạng. Khi nghiên cứu về ngành này thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm và thắc mắc về vấn đề học ngành du lịch ra làm gì? Từ đó bạn sẽ có sự lựa chọn chuyên ngành phù hợp đối với riêng bản thân của mình. 

Cơ hội và thách thức của ngành du lịch

Hiện nay ngành du lịch ở Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển. Du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm qua. Tuy nhiên, cơ hội và thách thức của ngành du lịch phải đối mặt cũng sẽ rất lớn.

Các lĩnh vực trong ngành du lịch

Có thể nhiều bạn chưa biết rằng các lĩnh vực trong ngành du lịch vô cùng đa dạng. Đây là ngành nghề được xếp vào lĩnh vực kinh tế tổng hợp, tính xã hội hóa cao.  

Hướng dẫn viên du lịch là gì

Hướng dẫn viên du lịch là gì? Đây là người hoạt động trong ngành dịch vụ du lịch và được xem như là những người truyền tải thông tin. 

Con gái có nên làm hướng dẫn viên du lịch

Nhiều người băn khoăn rằng con gái có nên làm hướng dẫn viên du lịch không? Đây là ngành nghề ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn yêu cầu phải có nhiều kỹ năng khác. Với yêu cầu chăm chỉ, khéo léo thì nữ làm hướng dẫn viên du lịch là thích hợp hơn cả.

Kinh nghiệm hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là một trong những ngành nghề khá hot, có mức lương hấp dẫn trong những năm gần đây. Tuy nhiên kinh nghiệm hướng dẫn viên du lịch là vấn đề được nhà tuyển dụng quan tâm hàng đầu. 

Có nên học hướng dẫn viên du lịch

Hiện nay ngành du lịch nước ta đang thiếu thốn nguồn nhân lực. Do đó để trả lời cho câu hỏi có nên học hướng dẫn viên du lịch không thì câu trả lời là có. 

Hướng dẫn viên du lịch nên học trường nào

Ngành hướng dẫn viên du lịch đang là ngành có tiềm năng phát triển rất cao. Tuy nhiên hướng dẫn viên du lịch nên học trường nào là vấn đề cần được quan tâm. Bởi lẽ ngôi trường uy tín sẽ giúp bạn có chuyên môn và học vấn vững chắc. 

Học hướng dẫn viên du lịch ra làm gì

Học hướng dẫn viên du lịch ra làm gì đang là vấn đề mà sinh viên đều quan tâm. Sau khi hoàn thành chương trình học ngành này thì bạn có thể đảm nhiệm công việc ở nhiều vị trí khác nhau.

Kỹ năng của hướng dẫn viên du lịch

Ngành nghề nào ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có kỹ năng nhất định. Kỹ năng của hướng dẫn viên du lịch cũng như vậy. 

Học hướng dẫn viên du lịch có tương lai không

Nhiều học sinh, phụ huynh thắc mắc về vấn đề học hướng dẫn viên du lịch có tương lai không. Có thể nói ngành du lịch đang là ngành nghề hot có cơ hội việc làm, phát triển mạnh mẽ. 

Thuận lợi và khó khăn của nghề hướng dẫn viên

Đối với bất kỳ ngành nghề nào cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Thuận lợi và khó khăn của nghề hướng dẫn viên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn thí sinh và phụ huynh. 

Công việc của hướng dẫn viên du lịch

Công việc của hướng dẫn viên du lịch là trực tiếp dẫn dắt đoàn du lịch trong suốt hành trình. Nhiệm vụ giúp khách hàng hiểu rõ về những địa điểm tham quan. 

Yêu cầu của nghề hướng dẫn viên du lịch

Để theo học tốt ngành này thì bạn cần đạt được những yêu cầu của nghề hướng dẫn viên du lịch. Có thể kể đến như khả năng giao tiếp, thuyết trình, giỏi ngoại ngữ, nghiệp vụ vững chắc. 

Yêu cầu chiều cao của hướng dẫn viên du lịch

Yêu cầu chiều cao của hướng dẫn viên du lịch là yêu cầu không quá cần thiết. Do đó các bạn có thể yên tâm để theo đuổi đam mê của mình. 

Hướng dẫn viên du lịch học khối nào

Hướng dẫn viên du lịch học khối nào là câu hỏi được nhiều bạn thắc mắc. Mỗi trường đại học đào tạo chuyên ngành này sẽ xét tuyển khối ngành khác nhau. 

Bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp các thông tin chi tiết về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Mong rằng đã đem đến những thông tin bổ ích đến với các bạn. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành dinh dưỡng

Hiện nay ngành dinh dưỡng đang là ngành học được chú trọng phát triển. Đây cũng là cơ hội cho những bạn sinh viên ngành dinh dưỡng có cơ hội việc làm rộng mở. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ những thông tin cần biết về ngành dinh dưỡng. Đừng bỏ qua nhé. 

Học ngành dinh dưỡng học trường nào?

Ngành nay có rất nhiều trường cao đẳng, đại học đào tạo ngành dinh dưỡng. Đây là cơ hội tốt để các bạn thí sinh theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên sẽ phải đặt ra câu hỏi ngành dinh dưỡng học trường nào tốt, uy tín nhất. 

Ngành dinh dưỡng thi khối gì

Ngành dinh dưỡng là ngành học được chú trọng đào tạo để làm việc trong hệ thống dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Chắc hẳn “ngành dinh dưỡng thi khối gì” là câu hỏi thắc mắc của các  bạn học sinh đang chuẩn bị chọn ngành chọn trường để thi vào đại học.

Ngành dinh dưỡng học gì

Ngành dinh dưỡng học gì? Đây là ngành học mang sứ mệnh hướng dẫn cho mọi người nhận thức được vai trò cũng như chức năng của yếu tố dinh dưỡng đối với sức khỏe và cơ thể. Khi học ngành Dinh dưỡng, bạn sẽ được cung cấp các tri thức về mặt lý thuyết, thực hành, kỹ năng cần thiết từ cơ bản đến chuyên sâu về dinh dưỡng. 

Chuyên ngành dinh dưỡng

Chuyên ngành dinh dưỡng được tạo ra để can thiệp đối với những người đã và đang gặp các vấn đề về dinh dưỡng. Qua đó đưa ra những giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng ở người bệnh.

Chuyên ngành dinh dưỡng
Chuyên ngành dinh dưỡng

Mức lương ngành dinh dưỡng

Chắc hẳn đối với những bạn trẻ theo học dinh dưỡng sẽ quan tâm đến mức lương ngành dinh dưỡng. Tùy vào trình độ của mỗi người sẽ nhận được mức lương chênh lệch khác nhau. Có thể nói lương ngành dinh dưỡng không cố định.

Ngành dinh dưỡng tại Đại Học Đông Á

Dinh dưỡng là một phần không thể thiếu trong việc phát triển và phục hồi cơ thể. Nhiều trường đại học đã lựa chọn đào tạo ngành dinh dưỡng, trong đó có đại học Đông Á. Ngành dinh dưỡng đại học Đông Á sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo giúp các bạn theo đuổi ngành nghề mơ ước của mình.

Học dinh dưỡng ra làm gì

Học dinh dưỡng ra làm gì?” chắc hẳn là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Đây là một ngành học đang sở hữu nhiều triển vọng trong tương lai. Do đó cơ hội phát triển đối với sinh viên ngành dinh dưỡng vô cùng rộng mở.

Học dinh dưỡng ra làm gì
Học dinh dưỡng ra làm gì

Ngành dinh dưỡng và ẩm thực

Ngành dinh dưỡng và ẩm thực  là ngành học tập trung vào các mối liên hệ giữa sản xuất, chế biến thực phẩm, chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng và xây dựng khẩu phần phù hợp với sức khỏe của mỗi người.

Học gì để trở thành chuyên gia dinh dưỡng

Học gì để trở thành chuyên gia dinh dưỡng chắc hẳn là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm. Có thể thấy dinh dưỡng là một trong những khía cạnh của y tế và khoa học tự nhiên. Để trở thành chuyên gia dinh dưỡng thì bạn cần theo học tại các trường đại học đào tạo uy tín về những lĩnh vực này.

Sách Y học dinh dưỡng

Y Học Dinh Dưỡng là cuốn sách cần thiết nếu bạn muốn tham khảo và tìm hiểu thêm về kiến thức dinh dưỡng trong phòng, điều trị bệnh. Cuốn sách được viết bởi tác giả Ray Strand đưa ra về sự căng thẳng oxy hóa – kẻ thù thầm lặng của cơ thể.

Ngành dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

Ngành dinh dưỡng và khoa học thực phẩm là lĩnh vực khoa học, ngành học mới được phát triển trong vài năm trở lại đây. Ngành gồm hai khối kiến thức cơ bản là khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.

Bài viết trên là tất cả những thông tin bạn cần biết về chuyên ngành dinh dưỡng. Đây là ngành học có cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp rộng mở. Đồng thời mang đến cho các bạn rất nhiều sự lựa chọn thích hợp. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành điều dưỡng

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, từ đó con người cũng có nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy ngành chăm sóc sức khỏe trong đó có điều dưỡng đang là ngành được chú trọng hàng đầu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật thông tin về ngành điều dưỡng qua bài viết dưới đây nhé. 

Ngành điều dưỡng là gì

Ngành điều dưỡng là gì? Đây là ngành nằm trong hệ thống y tế có vai trò chăm sóc sức khỏe, tình trạng bệnh nhân. Đồng thời hỗ trợ đội ngũ bác sĩ để quá trình điều trị trở nên nhanh chóng và có hiệu quả tích cực hơn.

Lịch sử ngành điều dưỡng

Ở các nước lớn trên thế giới thì lịch sử ngành điều dưỡng đã có từ xa xưa. Ở Việt Nam thì ngành điều dưỡng tồn tại song hành cùng với những thăng trầm của đất nước. Trong suốt quá trình phát triển thì ngành điều dưỡng đã đạt được nhiều thành tựu, dấu ấn đáng ghi nhận cho đến nay. 

Người sáng lập ra ngành điều dưỡng

Người sáng lập ra ngành điều dưỡng là Florence Nightingale (1820 – 1910). Trong quá trình làm việc của mình, bà tổ ngành điều dưỡng đã để lại nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển nghề điều dưỡng sau này.

Thực trạng ngành điều dưỡng hiện nay

Thực trạng ngành điều dưỡng hiện nay đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Điều này được nhận thấy ở việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người dân. Đây cũng là tín hiệu tốt  cho sự triển vọng về việc làm cho nhân lực ngành Điều dưỡng. 

Thơ về ngành điều dưỡng

Điều dưỡng là một trong những ngành nghề cao quý được mọi người kính trọng. Chúng ta có thể thấy thơ về ngành điều dưỡng được nhiều người yêu thích. Những vần thơ như là lời cảm ơn, gửi gắm tình cảm trân quý đối với các chiến sĩ áo trắng.  

Ý nghĩa của ngành điều dưỡng

Ngày nay xã hội đang có sự phát triển vượt bậc về nền kinh tế – đời sống. Do đó ý nghĩa của ngành điều dưỡng trong việc chăm lo sức khỏe con người cũng được nâng cao. Nhờ các điều dưỡng viên mà người bệnh sẽ nhanh chóng bình phục dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Review ngành điều dưỡng

Trước các kỳ tuyển sinh thì chúng tôi đều nhận được rất nhiều câu hỏi mong muốn review ngành điều dưỡng. Bởi lẽ những chia sẻ về cảm nhận của người đi trước sẽ là gợi ý quan trọng giúp bạn trẻ có quyết định chính xác trong tương lai.

Review ngành điều dưỡng
Review ngành điều dưỡng

Những câu hỏi phỏng vấn ngành điều dưỡng

Chắc chắn rằng phỏng vấn chính là nỗi lo của rất nhiều người. Những câu hỏi phỏng vấn ngành điều dưỡng khi bạn nắm bắt được sẽ giúp mình tự tin ứng tuyển hơn. Đồng thời tránh khỏi tình trạng hồi hộp, thiếu chuẩn bị khiến bản thân bị trượt chân khỏi đợt phỏng vấn. 

Có nên học ngành điều dưỡng

Điều dưỡng là ngành có triển vọng phát triển cao trong thời điểm hiện tại. Do đó nhu cầu học điều dưỡng cũng được tăng cao. Tuy nhiên có nên học ngành điều dưỡng không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác của bản thân bạn. 

Ngành điều dưỡng học trường nào

Ngành điều dưỡng hiện nay có vai trò quan trọng trong xã hội, đồng thời là lĩnh vực có cơ hội việc làm rộng mở. Tuy nhiên ngành điều dưỡng học trường nào cũng là yếu tố quyết định đến năng lực của bạn trong tương lai rất nhiều. Vì vậy các bạn thí sinh cần tham khảo và đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho bản thân.

Ngành điều dưỡng thi khối nào

Ngành điều dưỡng thi khối nào là thắc mắc của nhiều thí sinh hiện nay. Trước đây ngành điều dưỡng tại các trường đại học thường tuyển sinh khối B với các Sinh – Hóa – Toán. Trong những năm gần đây đã có sự thay đổi hình thức tuyển sinh. Cụ thể mở rộng thêm các khối khác như: Văn – Hóa – Sinh; Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Anh.

Ngành điều dưỡng cần học những gì

Đối với những bạn trẻ có định hướng trở thành điều dưỡng viên thì bắt buộc cần biết ngành điều dưỡng cần học những gì? Từ đó sẽ đưa ra mục tiêu cụ thể để đạt được thành tích mà mình mong muốn.

Các chuyên ngành điều dưỡng

Với mục tiêu mang lại hiệu quả chăm sóc cao nhất thì ngành điều dưỡng được chia ra nhiều ngành nhỏ khác nhau. Cụ thể các chuyên ngành điều dưỡng  gồm: điều dưỡng đa khoa, chăm sóc người già và điều dưỡng hộ sinh. 

Các chuyên ngành điều dưỡng
Các chuyên ngành điều dưỡng

Tiếng anh chuyên ngành điều dưỡng

Việc trau dồi tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng là một trong những việc làm cần thiết của điều dưỡng viên. Bởi lẽ trong thời đại hội nhập quốc tế thì ngành nghề nào cũng đều cần đến ngoại ngữ và điều dưỡng cũng như vậy. 

Học phí ngành điều dưỡng

Mức học phí ngành điều dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng là vấn đề được nhiều bạn thí sinh quan tâm. Bởi lẽ để tìm được ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt, uy tín cùng với học phí phù hợp với kinh tế của mình không phải là điều dễ dàng. 

Bảng lương ngành điều dưỡng 2020

Bảng lương ngành điều dưỡng 2020 sẽ giúp bạn căn cứ được xem mình có muốn theo đuổi ngành nghề này hay không. Thực tế thì mức lương ngành điều dưỡng sẽ còn phụ thuộc vào  mức độ công việc, trình độ bằng cấp và năng lực của bạn. 

Ngành điều dưỡng có dễ xin việc không

Ngành điều dưỡng được xem là một trong những ngành trụ cột của hệ thống y tế. Hiện nay ngành Điều dưỡng nằm trong top 10 những ngành nghề hot nhất thế giới. Do đó để trả lời cho câu hỏi ngành điều dưỡng có dễ xin việc không thì nó sẽ phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của chính bạn. 

Công việc của ngành điều dưỡng

Công việc của ngành điều dưỡng có vai trò, là cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tuy nhiên công việc này cần có sự chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt. Đồng thời cần có đức tính yêu thương con người. 

Học bổng du học toàn phần ngành điều dưỡng

Chắc hẳn học bổng du học toàn phần ngành điều dưỡng là một trong những mơ ước của rất nhiều bạn thí sinh. Khi tham gia học ở nước ngoài sẽ giúp sinh viên có được trình độ, năng lực và cơ hội làm việc tại những đất nước phát triển. 

Du học nhật bản ngành điều dưỡng

Hiện nay du học Nhật Bản ngành điều dưỡng đã và đang trở thành mục tiêu của nhiều bạn trẻ. Tại đất nước Nhật Bản, các bạn không chỉ được trải nghiệm môi trường làm việc cực kỳ tốt, đồng thời có được mức thu nhập cao. 

Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng tiếng nhật

Nhật Bản là quốc gia cần tuyển rất nhiều điều dưỡng viên làm việc ở các cơ sở bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám….Đối với sinh viên Việt Nam cần có kiến thức về từ vựng chuyên ngành điều dưỡng tiếng Nhật. Bởi lẽ yêu cầu về trình độ tiếng Nhật sẽ khá cao. 

Xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng

Xuat khau lao dong nganh dieu duong đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên điều dưỡng Việt Nam. Điều dưỡng viên sẽ được hưởng mọi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chính phủ Nhật Bản. Không chỉ nhận được mức lương cao mà còn có chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Học liên thông ngành điều dưỡng

Học liên thông ngành Điều dưỡng  đang trở thành mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Không chỉ đối với điều dưỡng mà trong tất cả các ngành nghề, điều kiện học liên thông sẽ đều được do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Học liên thông ngành điều dưỡng
Học liên thông ngành điều dưỡng

Điều dưỡng đa khoa là gì

Điều dưỡng đa khoa là gì? Đây là cụm từ dùng để gọi các cán bộ Y tế – những người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán sơ lược và điều trị  cho các bệnh nhân. 

Ngành điều dưỡng hộ sinh

Ngành điều dưỡng hộ sinh có vai trò quan trọng trong hệ thống Y tế. Với nhiệm vụ là bảo vệ, tối ưu hóa sức khỏe, dự phòng bệnh và xoa dịu nỗi đau cho người bệnh trong quá trình nhập viện đến lúc xuất viện. 

Những thách thức của ngành điều dưỡng

Ngoài những cơ hội rộng mở thì những thách thức của ngành điều dưỡng cũng rất nhiều. Điều dưỡng được xem như nghề “làm dâu trăm họ”. Do đó khi theo học và làm việc trong ngành này thì bạn cần  có sự kiên nhẫn, cần cù, chịu khó…

Học điều dưỡng có khó không

Học điều dưỡng có khó không? Ngành học nào cũng đều có đều sẽ có những khó khăn nhất định. Đối với ngành Điều Dưỡng thì đây là một ngành khá vất vả, đòi hỏi sự chịu khó rèn luyện. Đồng thời bạn cần có niềm đam mê, tâm huyết với nghề.

Điều dưỡng thi khối c

Nhiều bạn thí sinh thắc mắc rằng ngành điều dưỡng thi khối C có không? Đối với khối C có những tố chất mà người theo ngành điều dưỡng cần là sự ghi nhớ những sự việc lâu hơn… Người học khối C có thể thi và theo đuổi ngành điều dưỡng nếu họ muốn.

Học điều dưỡng có tương lai không

Học điều dưỡng có tương lai không? Hiện nay điều dưỡng là ngành thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng tại các cơ sở y tế. Do đó cơ hội dành cho những bạn có đam mê với ngành điều dưỡng vô cùng lớn. 

Con trai có nên học điều dưỡng

Ngày nay con trai học điều dưỡng nhận được sự tôn trọng nhất định và ngày càng nhiều hơn. Vậy con trai có nên học điều dưỡng không? Chỉ cần bạn có đam mê, tâm huyết, cảm thông và lòng yêu nghề thì đó chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. 

Điều dưỡng có mấy loại

Điều dưỡng là một trong những ngành khá hot hiện nay. Tuy nhiên vấn đề về “Điều dưỡng có mấy loại?” thì không phải thí sinh nào cũng nắm rõ. Vậy “ Điều dưỡng có mấy loại?”. Cụ thể điều dưỡng bao gồm: điều dưỡng viên loại 2, loại 3, loại 4.

Nên học điều dưỡng hay hộ sinh

Nên học điều dưỡng hay hộ sinh? Đây là 2 ngành có vai trò quan trọng trong hệ thống Y tế. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường của hộ sinh hay điều dưỡng đều khá rộng mở. Do đó tùy thuộc vào sở thích của mỗi người sẽ có lựa chọn ngành học khác nhau. 

Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực y dược

Khi xã hội ngày càng phát triển thì tầm quan trọng của một số ngành nghề thuộc lĩnh vực y dược cũng được nhận thấy rõ rệt. Ngành Y Dược luôn nắm giữ một vai trò quan trọng rất đặc biệt. 

Quy trình kỹ thuật điều dưỡng

Quy trình kỹ thuật điều dưỡng là một loạt các hoạt động dựa trên một kế hoạch đã lập ra trước đó. Mục đích cuối cùng để tạo nên sự hiệu quả trong công việc chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên.

Tiêu chuẩn điều dưỡng

Ngành điều dưỡng là ngành nghề đòi hỏi bạn cần có kỹ năng chuyên nghiệp trong công việc. Đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn điều dưỡng đầy đủ nhu cầu. Khi có năng lực và phẩm chất tốt thì bạn chắc chắn sẽ có được mức thu nhập cao từ ngành nghề này.

Tại sao bạn chọn nghề điều dưỡng

Hiện nay ngành điều dưỡng u đang trong tình trạng hiếm hoi nguồn nhân lực làm việc. Đây là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên theo học ngành này và cơ hội tìm kiếm việc làm hơn nhiều hơn. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi “ tại sao bạn chọn ngành điều dưỡng?”.

Cách học điều dưỡng

Chắc hẳn điều dưỡng là một trong những ngành học mơ ước của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên để trở thành sinh viên ngành điều dưỡng thật không dễ dàng chút nào. Do đó các bạn thí sinh cần có cách học điều dưỡng phù hợp với bản thân mình.

Cách học điều dưỡng
Cách học điều dưỡng

Học điều dưỡng đa khoa ra làm gì

Học điều dưỡng đa khoa ra làm gì? Công việc ngành điều dưỡng đa khoa khá đa dạng. Tuy nhiên nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Vì vậy hiện nay người làm nghề điều dưỡng có mặt ở hầu hết các công đoạn chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

Điều dưỡng có phải là y tá không

Nhiều người thắc mắc, băn khoăn rằng điều dưỡng có phải là y tá không? Thực chất thì điều dưỡng chính là y tá, tên gọi khác nhau nhưng bản chất giống nhau. Tuy nhiên nó cũng có một số điểm khác nhau riêng biệt nhất định. 

12 nhiệm vụ của điều dưỡng

Đối với những người theo đuổi ngành nghề điều dưỡng thì sẽ có nhiệm vụ trực tiếp là chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân, đồng thời thực hiện các y lệnh của bác sĩ. Có 12 nhiệm vụ của điều dưỡng mà bất cứ điều dưỡng viên nào cũng cần phải thực hiện tốt. 

Nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa

Trong bệnh viện thì mỗi chức vụ khác nhau sẽ có những công việc và trách nhiệm khác nhau. Trong đó nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa vô cùng quan trọng trong hệ thống y tế. 

Phẩm chất của người điều dưỡng

Điều dưỡng viên không những cần có chuyên môn mà còn phải giàu y đức. Phẩm chất của người điều dưỡng sẽ được bộc lộ trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Đây là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của hệ thống y tế.

Cử nhân điều dưỡng học lên bác sĩ

Hiện nay có rất nhiều cử nhân điều dưỡng học lên bác sĩ. Tuy nhiên điều này cần quá trình đào tạo lâu dài, chuẩn xác. Tùy vào từng đối tượng khác nhau sẽ có thời gian học khác nhau.

Bài viết trên là tất tần tật những thông tin về chuyên ngành điều dưỡng. Mong rằng các bạn thí sinh đã có cái nhìn tổng quan và nỗ lực học tập theo đuổi đam mê của mình. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành dược

Hiện nay ngành Y dược đang là ngành học được nhiều thí sinh đặc biệt chú trọng. Trong đó ngành Dược học có cơ hội việc làm rộng mở và cơ hội phát triển trong tương lai vô cùng lớn. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đầy đủ những thông tin cần biết về ngành học này. Đừng bỏ lỡ nhé. 

Ngành dược học trường nào

Dược học là ngành có mức thu nhập tốt, cơ hội việc làm cao. Do đó hiện nay có rất nhiều trường đại học đào tạo ngành này. Tuy nhiên ngành dược học trường nào uy tín, chất lượng đào tạo cao sẽ là vấn đề mà thí sinh cần đặc biệt quan tâm.  

Các trường đại học xét học bạ ngành dược

Trong hệ thống giáo dục hiện nay các trường đại học xét học bạ ngành dược có khá nhiều. Đây là cơ hội, điều kiện giúp các bạn thí sinh có thể tham gia theo học ngành này mà không cần xét tuyển.  

Ngành dược lấy bao nhiêu điểm

Ngành dược lấy bao nhiêu điểm? Mỗi trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành dược sẽ có tiêu chí tuyển sinh khác nhau. Dựa vào các tổ hợp môn, trường sẽ áp dụng xét tuyển theo điểm các môn ở kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh cần dựa vào điểm sàn mỗi năm để lựa chọn cho mình ngôi trường phù hợp với năng lực. 

Dược học là gì

Dược học là gì? Đây là câu hỏi được nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan tâm. Dược học là lĩnh vực khoa học và ứng dụng có liên quan đến việc nghiên cứu về thuộc. Bản chất chính của ngành này là nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể. Đồng thời nghiên cứu cách vận dụng thuốc trong điều trị cho bệnh nhân. 

Ngành dược học những môn gì?

Rất nhiều bạn sẽ quan tâm đến vấn đề ngành dược học những môn gì. Sinh viên ngành dược sẽ được trang bị kiến thức về các môn học cơ sở để có tiền đề về tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Sau đó bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cốt lõi, cần thiết qua các bộ môn khoa học cơ bản, chuyên ngành… 

Ngành dược học những môn gì?
Ngành dược học những môn gì?

Cách học tốt ngành dược

Dược học là ngành có triển vọng và ưu thế lớn trong tương lai. Tuy nhiên đây là ngành yêu cầu cao ở sinh viên về kiến thức cũng như kỹ năng thực hành. Do đó để thành công ở ngành nghề này thì các bạn cần có cách học tốt ngành dược hiệu quả. Từ đó giúp cho bản thân có năng lực, kinh nghiệm cho công việc sau này của mình. 

Học phí ngành dược

Các trường đại học sẽ có mức học phí ngành Dược khác nhau tùy thuộc vào chương trình đào tạo của mình. Đối với các bạn thí sinh cần quan tâm đặc biệt về vấn đề này để lựa chọn cho bản thân ngôi trường phù hợp về kinh tế của gia đình nhất. 

Có nên học ngành dược không

Để trả lời cho câu hỏi có nên học ngành dược không thì đầu tiên bạn cần xác định học lực của bản thân mình. Đồng thời ngành Dược cũng yêu cầu sự chịu khó, tỉ mỉ, tính chính xác cao. Do đó ngành nghề này sẽ phù hợp với người cẩn thận, có ý chí phấn đấu lớn. 

Dược học mấy năm

Ngành dược học mấy năm sẽ phụ thuộc vào chương trình đào tạo của mỗi trường. Các hệ đào tạo khác nhau cũng sẽ có thời gian học khác nhau. Đa phần với hệ đại học thì sinh viên sẽ tham gia khóa học từ 4-5 năm. Đối với hệ cao đẳng sẽ có thời gian ngắn hơn từ 2,5 – 3 năm. 

Dược học mấy năm
Dược học mấy năm

Liên thông đại học ngành Dược

Lien thong dai hoc nganh duoc là chương trình đào tạo được bộ giáo dục – đào tạo cho phép người đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành dược đăng ký học nâng cao. Tấm bằng đại học ngành dược hay liên thông ngành dược đều có giá trị tương đương nhau. Do đó đây là con đường an toàn và phù hợp với những bạn có mức học trung bình, khá.  

Khối ngành sức khỏe gồm những ngành nào

Rất nhiều bạn quan tâm đến câu hỏi khối ngành sức khỏe gồm những ngành nào. Trên thực tế thì nhóm ngành này bao gồm nhiều ngành khác nhau. Điều này cũng giúp ích có các bạn thí sinh có thêm nhiều sự chọn để theo học. 

Các chuyên ngành dược

Trong các chuyên ngành dược thì mỗi chuyên ngành sẽ đòi hỏi những kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm riêng. Do đó để đạt được thành công thì sinh viên cần có kiến thức nền tảng tốt cùng với việc trau dồi thường xuyên kiến thức chuyên sâu.  

Khối d có ngành dược không

Hiện nay có nhiều trường cao đẳng, đại học áp dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ. Do đó để trả lời cho câu hỏi khối D có ngành dược không thì câu trả lời là có. Thông qua phương thức này, các bạn chuyên khối D sẽ tìm kiếm được cho mình ngôi trường phù hợp với nguyện vọng của bản thân. 

Ngành dược khối b

Ngoài các khối tuyển sinh khác như A, D, C thì ngành Dược khối B cũng được nhiều bạn lựa chọn. Đa phần các trường đại học đào tạo ngành Dược đều xét tuyển khối B. Do đó đây là cơ hội để các bạn thí sinh theo đuổi đam mê của mình với các môn học yêu thích. 

Ngành dược thi khối a hay b

Ngành Dược thi khối A hay B sẽ phụ thuộc vào phương án tuyển sinh của mỗi trường đại học. Bộ lao động TB&XH đã đưa ra phương án tuyển sinh mới để mở rộng khối tuyển sinh cho ngành Dược. Do đó hiện nay nhiều đơn vị tuyển sinh đã tự chủ được phương thức tuyển sinh của mình. 

Khối c có học dược được không

Nhiều bạn băn khoăn rằng khối C có học dược được không. Bởi lẽ đa phần suy nghĩ của mọi người thường nghĩ rằng khối C sẽ gắn liền với các ngành như du lịch, sư phạm, luật… Tuy nhiên hiện nay đã có thêm nhiều cơ chế tuyển sinh mới, nhờ vậy đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các thí sinh trên cả nước. 

Ngành dược khối a

Ngành Dược khối A  là từ khóa được rất nhiều bạn thí sinh tìm kiếm trong mùa tuyển sinh. Khối A bao gồm các môn tự nhiên là Toán, Lý, Hóa. Hiện nay các trường đại học chuyên đào tạo ngành dược ở Việt Nam đều xét tuyển ngành Dược khối A. 

Dược sĩ là gì

Dược sĩ là gì? Dược sĩ là những người làm công tác chuyên môn về dược nằm trong lĩnh vực khoa học y tế. Ngoài việc nghiên cứu, bào chế thuốc thì họ sẽ tham gia và quá trình theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. 

Các lĩnh vực trong ngành Dược

Các lĩnh vực trong ngành Dược khá đa dạng, chẳng hạn như: hóa dược, bào chế thuốc, dược lý học, dược liệu học… Các lĩnh vực này đều có cơ hội việc làm rộng mở sau khi ra trường cho các bạn sinh viên. 

Ngành dược và cơ hội việc làm

Có thể thấy ngành dược và cơ hội việc làm trong tương lai vô cùng rộng mở. Không chỉ đơn thuần có thể trở thành nhân viên bán thuốc mà bạn còn có thể lựa chọn nhiều công việc khác nhau phù hợp với năng lực và sở thích của mình. 

Ngành dược và cơ hội việc làm
Ngành dược và cơ hội việc làm

Những khó khăn khi học ngành dược

Dù Dược đang là ngành học thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn thí sinh. Tuy nhiên những khó khăn khi học ngành Dược  cũng là vấn đề mà các bạn cần tìm hiểu trước khi theo học. Điều đó sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho sự lựa chọn của mình.

Không giỏi hóa có học dược được không

Chúng tôi nhận được nhiều thắc mắc về câu hỏi “không giỏi hóa có học dược được không”. Nếu bạn có khả năng học tốt môn Sinh học và Hóa học thì đây sẽ là điểm cộng lớn giúp bạn theo đuổi ngành này. Tuy nhiên nếu không giỏi hóa thì bạn vẫn sẽ có cơ hội để theo học ngành Dược. 

Học dược có phải đi trực không

Mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng của nó. Do đó nhiều bạn thắc mắc học dược có phải đi trực không. Câu trả lời là có, bởi lẽ các bạn sẽ cần thay phiên nhau trực để xử lý kịp thời những ca cấp cứu một cách nhanh chóng. 

Học dược cần giỏi môn nào

Học dược cần giỏi môn nào? Để học tốt ngành dược thì bạn cần giỏi bộ môn hóa học, sinh học. Bởi lẽ đây là 2 môn quan trọng trong chương trình giảng dạy sinh việc ngành Dược. 

Học dược có cần giỏi tiếng anh không

Đa phần sinh viên Việt Nam thường rất giỏi về lý thuyết. Tuy nhiên thực hành, kỹ năng lại yếu kém. Nhiều bạn thí sinh quan tâm đến vấn đề học dược có cần giỏi tiếng Anh không. Tiếng Anh là lĩnh vực ngôn ngữ mà sinh viên cần trau dồi thường xuyên. Bởi lẽ đây là ngôn ngữ quốc tế và giúp bạn có lợi thế lớn trong công việc. 

Thực trạng ngành dược hiện nay

Thực trạng ngành dược hiện nay ở Việt Nam nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung đều rất phát triển. Bởi lẽ đây là ngành nghề đáp ứng nhu cầu  kịp thời về phòng chống dịch bệnh và các nhu cầu khẩn cấp khác.

Điều kiện mở nhà thuốc tây

Đa phần những bạn dược sĩ trẻ đều mong muốn mở được cho mình một nhà thuốc tây. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ điều kiện mở nhà thuốc tây chi tiết như thế nào. Để vận hành một nhà thuốc thì bạn cần đảm bảo về bằng cấp cũng như cách vận hành của mình. 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề Dược là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân nào đủ điều kiện theo pháp luật. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược đều được quy định rõ ràng. Khi bạn đáp ứng đủ các điều kiện một cách thỏa đáng sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề.  

Trình dược viên là gì

Trình dược viên là gì? Đây là ngành nghề của những người kinh doanh thuốc hay môi giới thuốc Trình dược viên có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu thuốc đến các quầy, nhà thuốc, bác sĩ….

Công việc của trình dược viên

Công việc của trình dược viên rất đa dạng, tuy nhiên mục tiêu là kết nối các nơi sản xuất thuốc với các hiệu thuốc với nhau. Đa phần họ sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc  tư vấn bán và hướng dẫn sử dụng thuốc.

Lương trình dược viên

So với các ngành nghề khác thì lương trình dược viên khá cao. Do đó đây cũng là lý do mà nhiều người theo đuổi ngành này nhiều hơn so với các ngành nghề khác. Cụ thể mức lương từ 15 đến 20 triệu mỗi tháng là tiền lương mà nhiều trình dược viên có thể đạt được.

Con gái có nên làm trình dược viên

Con gái có nên làm trình dược viên hay không? Câu trả lời sẽ còn phụ thuộc vào tính cách, năng lực của chính bạn. Nếu như bạn là người có cá tính, đam mê và muốn thử sức với công việc này thì thực sự nó sẽ rất phù hợp với bạn. 

Kinh nghiệm làm trình dược viên

Ngành nghề nào cũng cần có kinh nghiệm và năng lực. Kinh nghiệm làm trình dược viên sẽ quyết định đến mức lương và cơ hội phát triển sau này của chính bạn. Vì vậy đây là yếu tố vô cùng quan trọng mà sinh viên cần trau dồi ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. 

Vai trò của trình dược viên

Ngày nay ngành trình dược viên rất được coi trọng. Bởi lẽ vai trò của trình dược viên sẽ liên quan đến sự phát triển của ngành y tế. Trong tương lai chắc chắn ngành nghề này sẽ ngày càng khẳng định vị trí của mình. 

Stt về ngành dược

Ngành Dược là ngành có tính chất công việc áp lực, khó khăn, khô khan. Ngành Y dược mang nghĩa cử cao đẹp với sự hy sinh thầm lặng. Do đó ngày nay có rất nhiều stt về ngành Dược nhằm ngợi ca những chiến sĩ áo trắng.  

Đại học đông á ngành dược

Đại học Đông Á ngành Dược là đơn vị đào tạo uy tín, sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn thí sinh theo học. Trường luôn đem đến cho sinh viên môi trường học tập chuyên nghiệp với từng lộ trình cụ thể. Vì vậy đại học Đông Á thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Dược hàng năm.

Bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ thông tin về ngành Dược đến bạn đọc. Mong rằng các bạn thí sinh đã có cái nhìn tổng quan chính xác về ngành nghề này. Qua đó sẽ có sự lựa chọn phù hợp với bản thân trong kỳ tuyển sinh sắp tới. 

Một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế nổi bật nhất

Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong y tế, sức khỏe hiện nay là vô cùng quan trọng. Đây được xem là lĩnh vực mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang ý nghĩa thực tế nhất bởi nó gắn liền với đời sống con người. Trong bài viết này, Đại học Đông Á giới thiệu đến các  bạn một số ứng dụng AI trong y tế nổi bật nhất hiện nay. Tham khảo ngay!

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong y tế

Hiện nay, các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong y tế mang lại hiệu quả vô cùng to lớn đã được kiểm chứng. Chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên với những việc mà AI có thể hỗ trợ con người trong lĩnh vực y tế. Cùng tham khảo một số ứng dụng phát triển tuyệt vời trong ngành này sau đây:

Quản lý cơ sở dữ liệu y tế

Đọc và phân tích hồ sơ bệnh nhân là khâu làm việc quan trọng của các nhân viên y tế. Thế nhưng giờ đây với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học đã giúp các y bác sỹ bỏ qua bước làm này, tiết kiệm thời gian làm các công việc khác. Các robot, phần mềm sẽ hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá và lưu trữ một cách chính xác nhất. Nguồn dữ liệu này khi cần thiết sẽ được cung cấp nhanh chóng và đồng bộ.

Phân tích các hoạt động chuyên ngành

Các hoạt động chuyên ngành cũng sẽ được thực hiện bởi các thiết bị hiện đại như: chụp CT, quét dữ liệu, kiểm tra cơ bản,… Các robot sẽ là những bộ phận hỗ trợ các y bác sỹ trong vấn đề chẩn đoán cơ bản này. Điều này góp phần giảm thiểu khối lượng công việc áp lực của y bác sỹ, họ chỉ cần tập trung vào các ca bệnh phức tạp mà AI chưa thể can thiệp sâu.

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong y tế
Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong y tế

Tư vấn kỹ thuật số

Với nguồn dữ liệu thu thập được của người bệnh, các AI đồng bộ hóa trên kho dữ liệu từ đó phục vụ cho nhu cầu tư vấn cơ bản cho người bệnh một cách nhanh chóng. Người bệnh có thể liệt kê các triệu chứng ban đầu của mình, các trí tuệ nhân tạo trong y tế có khả năng nhận diện, phân tích, so sánh với các dữ liệu cơ sở để cung cấp những hành động tư vấn bước đầu đến người bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xây dựng điều trị

Chúng ta ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học nhằm mục đích tạo ra các phân tích dữ liệu nhanh chóng, đưa ra các đánh giá ban đầu đúng với những thông tin có được từ người bệnh. Từ đó cùng với các nghiên cứu của y bác sĩ giúp xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất.

>>> Xem thêm: Học khoa học dữ liệu ra làm gì?

Quản lý dược phẩm

Các ứng dụng phục vụ cho nhu cầu dược phẩm cũng phát triển tuyệt vời. Với AI giúp nhận dạng được các loại thuốc mà người bệnh đang sử dụng. Hỗ trợ người dùng biết và hiểu hơn về những dược phẩm mình đang dùng. Đánh giá đúng nhất về tính hiệu quả khi người bệnh sử dụng chúng.

Tăng tính chính xác trong y học

Chẩn đoán ung thư hay các bệnh hiểm nghèo sớm là những gì mà trí tuệ nhân tạo hỗ trợ con người được đánh giá cao nhất hiện nay. AI giúp dự đoán sớm các nguồn bệnh, vấn đề sức khỏe chúng ta sắp đối mặt dựa trên cấu trúc gen di truyền của bản thân.

Theo dõi sức khỏe

Hiện nay có các thiết bị theo dõi sức khỏe thường ngày được ứng dụng trong máy tính, smartphone, đồng hồ,… Chúng thực hiện được chức năng đo nhịp tim, đếm bước chân, đánh giá được mức hoạt động của con người. Đồng thời cũng gửi báo cáo, nhắc nhở người dùng mỗi ngày.

Phân tích hệ thống chăm sóc sức khỏe

Không chỉ đưa ra những hành động chẩn đoán cho người bệnh, các Ai còn được sử dụng để sàng lọc các dữ liệu, tìm kiếm ra sai lầm trong phương thức điều trị, tính không hiệu quả và những trường hợp không cần thiết đều sẽ được phát hiện nhanh chóng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

???? Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo Là Gì? Điểm Chuẩn Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo?

???? [Gợi Ý] Học Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo Nên Bắt Đầu Từ Đâu?

Tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế được đánh giá sẽ còn có nhiều tiềm năng hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt dân chủ hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn thế giới. Cụ thể là:

Tăng cường các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Trí tuệ nhân tạo AI có khả năng phân tích các dữ liệu nhanh hơn bất kỳ con người nào. Các kiến thức của các bác sĩ giỏi được tổng hợp lưu trữ và phát hành rộng rãi, AI sẽ trở thành một trợ lý ảo giúp mọi người tiếp thu được nguồn kiến thức tối ưu đó. Cùng mới máy móc, các thuật toán và bằng cách mã hóa, AI giúp chúng ta chẩn đoán nguồn bệnh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Xây dựng cách nhìn chi tiết, đơn lẻ cho từng bệnh nhân

AI tạo ra một nguồn dữ liệu khổng lồ, các thu thập thông tin trước đó được mã hóa và lưu trữ. Với những dữ liệu sức khỏe đó, với các triệu chứng trên mỗi bệnh nhân, AI nhanh chóng phân tích cùng với tiền sử bệnh án của bệnh nhân đưa ra nhận định chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất. Đây là điều vượt qua khả năng của một bác sĩ.

Tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe
Tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe

Khả năng điều trị từ xa

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế giúp kiểm soát được bệnh tật dù bạn ở bất cứ nơi nào. Và đây cũng chính là biện pháp để người dân thuận lợi hơn trong việc kiểm tra sức khỏe, khám và điều trị. Điều này đóng vai trò quan trọng trong xã hội, đặc biệt là AI còn có khả năng dự đoán và giải quyết sự lây lan của bệnh. Thông qua các số liệu và nguồn tin thu thập được AI giúp các quốc gia quản lý tốt các ổ dịch, dự đoán chính xác nguồn bệnh và thời điểm bùng phát. Tuy nhiên để thực hiện hiệu quả vấn đề này đòi hỏi yêu cầu về một nguồn nhân lực được đào tạo về khoa học dữ liệu. Thách thức này cần được giải quyết để giúp trí tuệ nhân tạo AI phát huy hết được các tiềm năng của mình ứng dụng trong y tế hiệu quả.

Trên đây là một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ góp phần bổ sung vào nguồn kiến thức về AI mà mọi người đang quan tâm.

Tại sao doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh quốc tế

Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, Việt Nam quốc gia có nền kinh tế đang phát triển. Vậy lợi ích khi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh quốc tế là gì? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.

Tại sao doanh nghiệp nên tham gia kinh doanh quốc tế

Khi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh quốc tế sẽ nhận được những ích lợi như: 

Tại sao doanh nghiệp nên tham gia kinh doanh quốc tế?
Tại sao doanh nghiệp nên tham gia kinh doanh quốc tế?

Mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường

Bạn có thể khiến cho doanh thu hiện tại trở nên tốt hơn với bằng cách tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng truy cập đến cửa hàng trực tuyến. Thông qua phương pháp này bạn sẽ có được hàng triệu khách hàng tiềm năng và nhiều người vẫn chưa biết đến sản phẩm của bạn ngày càng tăng. 

Theo một thống kê số người mua sắm trực tuyến tại châu Âu có khoảng 296 triệu người và lượng người đã từng mua sắm online xuyên biên giới đạt 16%. Còn ở Mỹ Latinh thì thị trường nước ngoài hay bị các nhà bán lẻ trực tuyến bỏ qua. Vì vậy dự đoán vào 2018 sẽ có 139,3 triệu dân sẽ mua sắm trực tuyến và mức doanh thu dự kiến tăng 87 tỷ USD. Qua những ví dụ trên có thể thấy việc mở rộng phạm vi thị trường rất tiềm năng.

Theo kịp sự cạnh tranh

Tại sao doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế? Nhằm bắt kịp sự cạnh tranh của các đối thủ bạn cần phải mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Một khi bạn không giành lấy vị trí cho sản phẩm của mình trên thị trường thì chắc hẳn sẽ có ngay đối thủ khác nhảy vào thay thế để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Chính vì thế việc lên kế hoạch chiến lược thâm nhập thị trường trực tuyến biên giới và đi trước đối thủ là lợi thế cho bạn.

Tập trung vào yếu tố mùa vụ

Ở thị trường có mùa và thời tiết thay đổi: Hãy tận dụng những đợt cao điểm nhu cầu về sản phẩm của khách hàng trong cả năm. Chẳng hạn như bạn kinh doanh sản phẩm là giày trượt tuyết thì thời gian cao điểm tầm 4 – 5 tháng mùa đông. Do đó bạn có thể tận dụng thị trường ở bán cầu còn lại để bán giày khi thị trường trong nước thấp điểm. 

Tại các quốc gia có nền văn hóa khác nhau: Việc bán sản phẩm diễn ra theo các thời điểm trong năm sẽ mang đến cho bạn 2 lợi thế. Đó là bán hàng kép vào thời cao điểm và bạn không cần lo lắng đến danh sách các sản phẩm tồn kho chưa bán được.

Dựa vào đợt cao điểm bán hàng trong năm: Nó có thể đem lại nguồn thu dồi dào cho bạn. Thị trường mở rộng trong nhiều tháng sẽ khiến bạn có lượng cung ứng sản phẩm dồi dào trong suốt cả năm. Chính vì điều này bạn lại càng thu hút được nhiều khách hàng và tối ưu hóa được nguồn lực của mình.

Thời gian bán hàng trong ngày dài hơn

Việc bán hàng trực tuyến xuyên quốc gia sẽ giúp gian hàng của bạn tối đa hóa thời gian mua sắm trong ngày. Bởi nếu chỉ hoạt động trong một khu vực nhất định thì trang web của bạn sẽ có khoảng thời gian không hoạt động. Do đó khi đưa sản phẩm của bạn đến những khách hàng ở các múi giờ khác nhau sẽ tăng lượng khách truy cập và mua sắm trên trang của bạn. Đây là lý do tại sao doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế hiện nay.

Tận dụng uy tín thương hiệu của bạn tốt hơn

Dựa vào uy tín thương hiệu
Dựa vào uy tín thương hiệu

Sản phẩm từ phương Tây ở một số nước đều có ý nghĩa mang một thông điệp và thường được đánh giá cao. Chắc hẳn rằng điều đó sẽ còn phụ thuộc sản phẩm bạn kinh doanh là gì, tuy nhiên bạn dễ dàng nhận thấy người mua sắm thường có xu hướng chọn sản phẩm mang tính đại diện ở phương Tây. Do đó, với các giao dịch xuyên biên giới bạn có thể tăng giá bán sản phẩm để trang trải các chi phí phát sinh. 

Tận dụng điều kiện kinh tế thuận lợi

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh quốc tế có thể hạ giá thành sản phẩm xuống mức giá hấp dẫn so với các sản phẩm tương đương ở địa phương dựa vào tỷ giá hối đoái và điều kiện thị trường. Việc nghiên cứu giá cả sản phẩm cũng như tỷ giá hối đoái tại những thị trường bạn đang nhắm đến để bạn biết được đây có phải là cơ hội kinh doanh béo bở hay không.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Mở rộng cơ hội kinh doanh quốc tế khi theo học tại trường Đại học Đông Á

Việc lựa chọn môi trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh quốc tế chất lượng sẽ phần nào giúp bạn dễ dàng đạt được thành công. Chính vì thế trường Đại học Đông Á tự hào một trong những trường Đại học nổi tiếng và đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục đào tạo ngành học này. Bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao cùng các kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng cho nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp. Ngoài ra bạn còn được trang bị những kỹ năng cần thiết như kỹ năng mềm, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng truyền thông,…nhằm hỗ trợ cho tương lai của bạn.

Cơ hội kinh doanh quốc tế tại Đại học Đông Á
Cơ hội kinh doanh quốc tế tại Đại học Đông Á

Không những vậy, sinh viên kinh doanh quốc tế tại Đông Á còn được giao lưu văn hóa, học tập, trải nghiệm những nền công nghệ tiên tiến trong quá trình học tập. Đặc biệt bạn sẽ có cơ hội làm việc tại những tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức lớn trong và ngoài nước như Daiso, Empire, Eleven,…

Nhằm tạo điều kiện để các bạn tham gia học tại đây, nhà trường đã đưa ra nhiều phương thức xét tuyển như xét học bạ, kết quả tốt nghiệp,…Chính vì thế, bạn không nên bỏ qua cơ hội học tập tại môi trường chất lượng này.

Trên đây là toàn bộ những lý giải cho việc tại sao doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh quốc tế. Hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẻ sẽ có ích đối với bạn. Chúc bạn vui vẻ!

Các hình thức kinh doanh quốc tế phổ biến hiện nay

Kinh doanh quốc tế đã và đang trở thành ngành hot nhất hiện nay được nhiều sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, bạn có biết các hình thức kinh doanh quốc tế hiện nay là gì chưa? Hãy theo dõi bài chia sẻ dưới đây của chúng tôi để biết được những thông tin thú vị nhé!

Khái niệm kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế được hiểu là tất cả hoạt động giao dịch, kinh doanh giữa các quốc gia với nhau. Nó thuộc nhóm ngành kinh doanh và là lĩnh vực năng động có tính toàn cầu. 

Khái niệm kinh doanh quốc tế
Khái niệm kinh doanh quốc tế

Ngày nay, các phương thức kinh doanh quốc tế càng phát triển và lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Cũng vì thế mà nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành càng lớn. 

Ngành kinh doanh quốc tế được học những gì?

Sinh viên ngành kinh doanh quốc tế sẽ được đào tạo chuyên sâu các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Từ đó giúp bạn trở nên tự tin hơn trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Các kiến thức về kinh doanh quốc tế mà bạn sẽ được trang bị cụ thể là: 

 • Những tác động từ yếu tố mang tính toàn cầu (kinh tế, chính trị, văn hóa, địa lý, nhân khẩu và công nghệ) đến hoạt động của công ty.
 • Sự ảnh hưởng của hệ thống tài chính, thị trường ngoại hối cũng như hệ thống tỷ giá hối đoái trên toàn thế giới. Nắm vững cách vận hành, quản trị từ việc lập kế hoạch, thiết kế cho đến thực hiện chuỗi cung ứng. 
 • Để doanh nghiệp có thể phát triển trong môi trường đa văn hóa thì cần phải có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh với quy mô toàn cầu. 
 • Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chính sách chống bán phá giá, tranh chấp, thương mại quốc tế, hội nhập và đầu tư kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam.

Các hình thức kinh doanh quốc tế

Trên thị trường hiện nay, ngành kinh doanh quốc tế hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau và đa dạng. Tuy nhiên người ta đã phân loại các hình thức kinh doanh quốc tế thành 3 nhóm lớn sau đây để dễ dàng trong việc quản lý. Cụ thể là:

Nhóm hình thức kinh doanh trên lĩnh vực ngoại thương

Trong phương thức kinh doanh quốc tế ngành này bao gồm các hoạt động như: 

 • Xuất khẩu
 • Nhập khẩu
 • Tái xuất khẩu
 • Xuất khẩu tại chỗ
 • Chuyển khẩu
 • Gia công quốc tế
Các hình thức trong kinh doanh quốc tế
Các hình thức trong kinh doanh quốc tế

Nhóm hình thức kinh doanh thông qua các hợp đồng

Với nhóm hình thức kinh doanh quốc tế này bao gồm các loại hợp đồng sau:

 • Đơn đặt hàng
 • Quản lý
 • Xây dựng và chuyển giao
 • Cấp giấy phép
 • Phân chia sản phẩm
 • Đại lý đặt quyền

Nhóm hình thức kinh doanh thông qua đầu tư nước ngoài

Gồm 2 hình thức phổ biến là:

 • Đầu tư trực tiếp ở nước ngoài
 • Đầu tư gián tiếp ở nước ngoài

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Học kinh doanh quốc tế ở đâu đảm bảo đầu ra việc làm?

Nếu bạn đang có dự định theo học ngành kinh doanh quốc tế thì không nên bỏ qua trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Đây là trường đứng trong top đầu trong lĩnh vực giảng dạy hiện nay với trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên lâu năm có tâm huyết cùng chất lượng đảm bảo. 

Đại học Đông Á đào tạo ngành KDQT
Đại học Đông Á đào tạo ngành KDQT

Bên cạnh đó, sinh viên khi theo học tại Đông Á còn được tham gia ngoại khóa, thực hành tại các công ty để biết được nhu cầu thực tiễn. Bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ một cách thành thạo nhất thông qua giáo trình ngoại ngữ, giao tiếp và tiếp xúc với người nước ngoài. Đặc biệt hơn hết đó chính là nhà trường có liên kết với hệ thống các công ty lớn trong và ngoài nước đảm bảo việc làm cho những sinh viên vừa tốt nghiệp. Chính vì vậy có thể nói rằng đây là sự chọn tối ưu cho những sinh viên đam mê ngành kinh doanh quốc tế. 

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi, bạn đã nắm được các hình thức kinh doanh quốc tế hiện nay. Chúc bạn sẽ học tập và rèn luyện tốt để có được công việc mơ ước. 

Lợi ích vai trò của kinh doanh quốc tế thời kỳ hội nhập

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, kinh doanh quốc tế có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh doanh ở nước ta. Vậy vai trò của kinh doanh quốc tế hiện nay là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung trong bài chia sẻ dưới đây nhé! 

Giới thiệu đôi nét về ngành kinh doanh quốc tế

Kinh doanh là hình thức có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến giá trị của các hoạt động trao đổi và lợi ích các bên liên quan. 

Ngành kinh doanh quốc tế
Ngành kinh doanh quốc tế

Trong đó, kinh doanh quốc tế được hiểu là toàn bộ các hoạt động giao dịch, trao đổi giữa các quốc gia mang tính chất toàn cầu và hội nhập cao. Những lĩnh vực chuyên sâu trong ngành phổ biến như: Logistic, Xuất nhập khẩu, Tư vấn đầu tư quốc tế,…

Vai trò của ngành Kinh doanh quốc tế

Để làm việc hiệu quả bạn cần nắm vững vai trò của quản trị kinh doanh quốc tế trong thời kỳ hiện nay. Cụ thể đó là:

 • Đầu tiên đó là thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của các tổ chức, doanh nghiệp kinh tế về việc trao đổi sản phẩm, đầu tư hay phát triển công nghệ.
 • Hỗ trợ các quốc gia tham gia vào quá trình liên kết kinh tế, hội nhập thị trường quốc tế và phân công lao động xã hội. Nó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia một cách chủ động và tích cực.
Vai trò kinh doanh quốc tế thời kỳ hội nhập
Vai trò kinh doanh quốc tế thời kỳ hội nhập
 • Các tổ chức doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường quốc tế có thể khai thác triệt để các lợi thế so sánh giữa mỗi quốc gia nhằm đạt tối ưu quy mô ngành sản xuất.
 • Vai trò của kinh doanh quốc tế đó là thông qua nhiều hình thức khác nhau để tăng nguồn vốn dự trữ và đẩy mạnh việc đầu tư trong nước.
 • Tăng cường hợp tác, mở rộng các hoạt động kinh doanh, chuyển giao công nghệ. Điều này nhằm tạo điều kiện cho các nước kém phát triển cải tiến lại cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Khắc phục tình trạng thiếu nhân lực…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Lợi ích khi học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

Sinh viên khi theo học ngành kinh doanh quốc tế sẽ có những lợi thế cụ thể sau:

Mở rộng tầm nhìn cá nhân lên tầm cỡ quốc tế

Khi theo học ngành quản trị kinh doanh quốc tế, bạn sẽ được tiếp cận và nghiên cứu cụ thể về cơ hội cũng như thách thức mà các công ty phải đối mặt. Thông qua ranh giới quốc tế, thương mại, cách đàm phán và nền kinh tế đa dạng văn hóa giúp bạn mở rộng thế giới quan của bản thân. Từ đó giúp bạn có nhiều góc nhìn khác nhau cũng như thấu hiểu một cách sâu sắc hơn.

Trau dồi và phát triển kỹ năng mềm quan trọng

Một trong những lợi ích của kinh doanh quốc tế là sinh viên sẽ tự chủ động làm việc thuốc các dự án cá nhân và nhóm để có thể trình bày ý tưởng của bản thân. Theo đó, các bạn sẽ được trau dồi và rèn luyện các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng thuyết phục, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược và giao tiếp,…

Tăng cơ hội việc làm cơ hội thăng tiến

Với lượng kiến thức và kỹ năng mà quản trị kinh doanh quốc tế cung cấp, thông thường bạn chỉ cần trung bình 6 tháng để có được công việc tốt sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập vì vậy nhu cầu tuyển nhân sự ngành kinh doanh là rất lớn và tăng lên không ngừng mỗi ngày. 

Cơ hội làm việc cả trong nước lẫn nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực như: quản lý, tư vấn, kế toán, tài chính doanh nghiệp,…vẫn luôn chờ đón bạn.

Lợi ích ngành kinh doanh quốc tế 
Lợi ích ngành kinh doanh quốc tế

Cải thiện khả năng ngoại ngữ

Sinh viên ngành quản trị kinh doanh quốc tế đòi hỏi phải thành thạo Ngoại ngữ. Chính vì thế bạn sẽ được đào tạo một cách bài bản và có khoa học nhất để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình. Ngoài tiếng Anh các trường còn đào tạo thêm các ngôn ngữ khác như Đức, Nhật,…nhằm giúp cho sinh viên có nhiều sự lựa chọn hơn sau khi ra trường.

Tư duy sáng tạo

Nhằm giúp cho sinh viên có những hành trang tốt khi bước vào đời, các chương trình đào tạo tại các trường uy tín hiện nay đều khuyến khích sự sáng tạo ở mỗi sinh viên. Điều này rất cần thiết cho những nhà lãnh đạo trong tương lai. Các sinh viên sẽ tự tạo ra các sản phẩm, mô hình dựa trên ý tưởng và sự sáng tạo của bản thân để rèn luyện tư duy ngay từ đầu. Đây là lợi ích của ngành kinh doanh quốc tế mang lại để giúp bạn vững tin hơn trong công việc sau này.

Và hiện nay một trong số những trường đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế hàng đầu hiện nay đó chính là Đại học Đông Á Đà Nẵng. Tại đây có đội ngũ giảng viên lâu năm tâm huyết có kinh nghiệm, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo uy tín chất lượng. Tất cả đều giúp cho sinh viên có môi trường học tập tốt nhất. Bên cạnh đó nhà trường còn liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp lớn cả trong và ngoài nước đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm.

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây bạn đã hiểu hơn về vai trò của kinh doanh quốc tế hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm thêm nhiều thông tin bổ ích khách tại trang của chúng tôi mỗi ngày. Chúc bạn vui vẻ.

Các rủi ro trong kinh doanh quốc tế và cách kiểm soát rủi ro

Bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có rủi ro riêng của nó và kinh doanh quốc tế cũng không ngoại lệ. Vậy rủi ro trong kinh doanh quốc tế là gì? Làm thế nào kiểm soát các rủi ro hiệu quả? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài chia sẻ sau.

Các rủi ro trong ngành kinh doanh quốc tế là gì?

Đặc thù của ngành kinh doanh quốc tế đó là bạn phải làm nhiều việc liên quan đến quốc tế, đặc biệt là chuyển đổi tiền tệ. Vậy các rủi ro trong kinh doanh quốc tế là gì? Cụ thể là:

Ghi nhầm vào sổ sách

Rủi ro trong kinh doanh quốc tế thường mắc phải đó là ghi nhầm sổ sách. Do đó, khi ghi sổ sách, bạn phải cẩn thận ghi chép đầy đủ và chính xác mọi số liệu về việc chuyển đổi tiền ngoại tệ sang nội tệ. Bởi những số liệu đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài chính của tổ chức. Bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu chẳng may sai sót vì vậy hãy thật cẩn thận nhé! 

Rủi ro trong ngành kinh doanh quốc tế
Rủi ro trong ngành kinh doanh quốc tế

Khác nhau về văn hóa

Nền văn hóa ở mỗi quốc gia, vùng miền đều có sự khác biệt. Để kinh doanh thuận lợi bạn cần phải thích nghi với nền văn hóa ở nước đó. Đối với những ai đã quá thân thuộc với nền văn hóa nước nhà thì rất khó để có thể thay đổi.

Khác nhau về ngôn ngữ

Để thực hiện các giao dịch với người nước ngoài bạn cần phải giao tiếp với họ. Do đó bạn cần giỏi ngoại ngữ ở đất nước đó hoặc ngôn ngữ chung đó là tiếng Anh. Bởi có như vậy bạn mới có thể nghe hiểu và phát âm chuẩn để người khác hiểu bạn đang nói gì.

Khó khăn về thủ tục

Bạn đang thắc mắc các rủi ro trong kinh doanh quốc tế là gì? Đó là những khó khăn trong việc làm các thủ tục ở nước ngoài. Việc am hiểu luật pháp ở nước đó giúp cho các giao dịch của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có như vậy bạn mới có được những giấy tờ pháp lý chuẩn.

Mong đợi của khách hàng ở nhóm ngành kinh doanh quốc tế

Những mong đợi của khách hàng đối với ngành kinh doanh quốc tế là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiếp nội dung dưới đây nhé!

Mong đợi của khách hàng
Mong đợi của khách hàng

Phù hợp với sản phẩm

Nhóm ngành kinh doanh quốc tế cần phải nghiên cứu kỹ thị trường mà tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân mình sẽ tung sản phẩm ra. Biết được nhu cầu cầu thị trường, nguồn tài chính bỏ ra,… để tung ra sản phẩm phù hợp với người dùng nhất.

Mang thương hiệu ra nước ngoài

Đó là việc đem sản phẩm, dịch vụ buôn bán ở tầm vĩ mô sang các nước trên thế giới. Từ việc này sẽ giúp cho thương hiệu của bạn có thể vươn tầm trên toàn thế giới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Cách kiểm soát rủi ro trong kinh doanh quốc tế

Với các rủi ro trong kinh doanh quốc tế kể trên, làm thế nào kiểm soát rủi ro hiệu quả? Chúng tôi đã tổng hợp được 4 cách cụ thể sau:

 • Tránh rủi ro: Bạn sẽ không đầu tư ở những nước đang có sự bất ổn về chính trị lớn. Và lúc này việc phân tích rủi ro chính có ý nghĩa rất quan trọng. 
 • Bảo hiểm rủi ro: Trái với tránh rủi ro, đây là hình thức bạn chuyển giao rủi ro sang một bên thứ ba (có thể là bảo hiểm tư nhân, FCIA hoặc OPIC)
Kiểm soát rủi ro hiệu quả
Kiểm soát rủi ro hiệu quả
 • Thương lượng môi trường: Trước khi công ty được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sẽ thực hiện giải pháp thương lượng môi trường. Điều này nhằm hướng tới sự thỏa thuận nhượng bộ để có thể xác định quyền và nghĩa vụ của công ty, của các đối tác nước ngoài và chính phủ đất nước nhận được sự đầu tư.
 • Cơ cấu đầu tư: Công ty sẽ thực hiện chính sách này nhằm giảm thiểu tối đa những nguy cơ tiềm tàng do việc điều chỉnh hoạt động hay chính sách tài chính. Sẽ có các phương án đối phó với sự bất ổn khi việc đầu tư đã diễn ra  cụ thể là chính sách tài chính, chuyển mục tiêu nhằm tạo chỗ đứng ở nước đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận sang mục tiêu và thay đổi tỷ lệ giữa lợi nhuận & chi phí. 

Hy vọng với những thông tin trên đây bạn đã nắm được các rủi ro trong kinh doanh quốc tế cũng như cách kiểm soát chúng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm nhiều thông tin bổ ích khác trên trang chúng tôi mỗi ngày. Chúc bạn luôn vui vẻ!

Tiềm năng của ngành kinh doanh quốc tế trong tương lai

Với nền xu thế hội nhập như hiện nay, kinh doanh quốc tế là một trong những ngành rất được săn đón. Vậy tiềm năng của ngành kinh doanh quốc tế trong tương lai như thế nào? Hãy cùng Đông Á tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây!

Tìm hiểu đôi nét về kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế có tên gọi trong tiếng Anh là International Business. Đây được hiểu là mọi hoạt động giao dịch kinh doanh diễn ra giữa các quốc gia để thoả mãn mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức kinh tế. 

Kinh doanh quốc tế là giao dịch giữa nước này với nước khác thuộc lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu. Nó cung cấp tất cả các kiến thức chung về quản trị kinh doanh, chiến thuật, chiến lược xuyên quốc gia.

Tiềm năng, triển vọng của ngành kinh doanh quốc tế

Chính sách mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu khiến cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều muốn tuyển dụng cử nhân ngành kinh doanh quốc tế. Chính vì thế, sinh viên thuộc ngành này có rất nhiều lựa chọn về việc làm ở nhiều vị trí khác nhau của các công ty, tập đoàn kinh tế lớn. 

Tiềm năng ngành kinh doanh quốc tế
Tiềm năng ngành kinh doanh quốc tế

Theo thống kê, nhân sự ngành kinh doanh tế quốc chỉ mới đáp ứng được hơn 50% so với nhu cầu tuyển dụng. Do đó, tiềm năng của ngành kinh doanh quốc tế được đánh giá cao đối với sinh viên trong tương lai bởi nhu cầu thiếu nhân lực vẫn chưa được giải quyết.

Cơ hội về công việc ngành kinh doanh quốc tế

Không những vậy tiềm năng của ngành kinh doanh quốc tế còn được thể hiện qua cơ hội về việc làm sau này. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành kinh doanh quốc tế tại trường có thể tự tin làm việc tại môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Đồng thời, bạn có thể đưa ra các phương án, chiến lược phát triển cho công ty. Và đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt của ngành kinh doanh quốc tế so với những ngành kinh tế khác.

Cơ hội về việc làm
Cơ hội về việc làm

Môi trường làm việc ngành kinh doanh quốc tế vô cùng năng động với mức lương cực hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp ngành này bạn có thể đảm nhận được các vị trí sau: 

 • Chuyên viên kinh doanh quốc tế.
 • Chuyên viên tư vấn – hoạch định đầu tư quốc tế
 • Chuyên viên đối ngoại.
 • Chuyên viên xúc tiến thương mại
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu;
 • Nhà đầu tư của công ty vừa hoặc nhỏ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Học Kinh doanh quốc tế tại Đại học Đông Á có gì đặc biệt?

Để đạt được những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết trong ngành kinh doanh quốc tế thì bạn đừng bỏ qua Đại học Đông Á. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm chương trình đào tạo đặc biệt như:

Môi trường học tập lý tưởng: Bạn sẽ được đào tạo trong môi trường với khuôn viên rộng rãi có 10 tầng và 140 phòng chức năng. Tại đây còn có nhiều khu tiện ích cho sinh viên như thư viện, cà phê – sách, sân bóng,… vừa giúp cho sinh viên học tập hiệu quả vừa có thể thư giãn. Cùng với đó là cách bài trí, sắp xếp vô cùng khoa học và thân thiện, kích thích sự sáng tạo và hứng khởi cho mỗi sinh viên.

Kết hợp lý thuyết và thực hành, bắt kịp xu thế hiện đại: Chương trình đào tạo kinh doanh quốc tế tại đây giúp cho sinh viên tiếp cận thực tế thông qua những buổi thực hành gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp.

Tại ĐH Đông Á có đa dạng các bậc học và ngành đào tạo để bạn lựa chọn ngành học phù hợp nhất. Đây là con đường giúp bạn học hỏi kiến thức, trải nghiệm thực tiễn nhất.

Ngành kinh doanh quốc tế trường Đại học Đông Á
Ngành kinh doanh quốc tế trường Đại học Đông Á

Thành thạo kỹ năng tiếng Anh

Tiềm năng của ngành kinh doanh quốc tế cao hơn khi bạn được đào tạo tại Đông Á. Bởi bạn sẽ được đào tạo theo giáo trình tiếng Anh và thực hành thực tế góp phần tạo lợi thế cho các bạn sau khi ra trường. Bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng tiếng Anh một cách thành thạo nhất.

Khuyến khích sinh viên học tập thông qua học bổng

Không chỉ tạo cho sinh viên môi trường học hiện đại và tiêu chuẩn, nhà trường còn tạo ra quỹ học bổng dành cho những bạn học giỏi vượt khó. Đồng thời ĐH Đông Á còn chú trọng chương trình ngoại khóa để các bạn có cơ hội giao lưu văn hóa giữa các nước trong khu vực.

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

ĐH Đông Á liên kết với mạng lưới với các công ty, doanh nghiệp quốc tế và trong nước uy tín, chất lượng nhằm đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Hợp tác và ký kết hợp đồng với nhiều công ty lớn là cơ hội rộng mở để sinh viên phát triển kỹ năng một cách toàn diện nhất.

Qua những thông tin chia sẻ trên đây chắc hẳn bạn đã nắm rõ tiềm năng của ngành kinh doanh quốc tế trong tương lai. Vậy hãy chọn ngay môi trường chất lượng để rèn luyện bản thân thật tốt nhé. Chúc bạn thành công! 

[Lý giải] Tại sao chọn ngành kinh doanh quốc tế?

Ngành học kinh doanh quốc tế là một trong những ngành hot được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Vậy tại sao chọn ngành kinh doanh quốc tế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên do chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Sơ lược ngành kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế được hiểu là tất cả những hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia. Điều này nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

Ngành kinh doanh quốc tế
Ngành kinh doanh quốc tế

Ngành kinh doanh quốc tế là ngành có sự bùng nổ và phổ biến trên toàn cầu kể từ những năm 90 thế kỷ 20 cho đến nay. Chính vì thế, nguồn nhân lực cho ngành này có nhu cầu tăng cao và đây cũng là cơ hội tìm việc làm cho sinh viên ngành kinh doanh quốc tế. 

Tại sao nên chọn học ngành kinh doanh quốc tế?

Sau đây là những lợi ích khi theo học ngành kinh doanh quốc tế mà chúng tôi đã tổng hợp được. Cụ thể là:

Cơ hội việc làm rộng mở

Nhờ vào chính sách mở cửa hiện nay, sinh viên theo học ngành kinh doanh quốc tế có nhiều cơ hội việc làm về lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngoại thương,… Các vị trí mà bạn có thể đảm nhận như chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế, chuyên viên ngân hàng, chuyên viên xuất nhập khẩu,…tại các công ty, ngân hàng đa quốc gia. 

Học KDQT giúp phát triển kỹ năng của bản thân

Tại sao chọn ngành kinh doanh quốc tế mà không phải ngành khác? Bởi bên cạnh việc học các kiến thức về kinh doanh quốc tế bạn còn rèn luyện được tư duy phản biện cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề. Điều này giúp cho bạn có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác khi phải chịu áp lực. Đồng thời bạn sẽ học được cách giải quyết được những tình huống hiểm nghèo về cân bằng kinh phí hay rủi ro tiếp thị thật hiệu quả. Việc nâng cao kỹ năng bản thân như vậy sẽ giúp ích cho bạn trong con đường sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân nữa đấy. 

Nguyên do chọn ngành kinh doanh quốc tế
Nguyên do chọn ngành kinh doanh quốc tế

Khéo léo hơn trong giao tiếp

Nếu bạn có được kỹ năng giao tiếp tốt đồng nghĩa với việc bạn đang có trong tay “chìa khóa vạn năng” để mở mọi cánh cửa trong kinh doanh. Và không thể thiếu đó là mối kinh doanh thành công bằng cách tự tạo động lực và tinh thần đồng đội. Bởi sẽ chẳng vụ làm ăn nào thành công nếu thiếu khách hàng tiêu dùng. Chính vì thế, để trở thành một người kinh doanh thông minh bạn nên biết thời điểm nào nên dẫn đầu và thời điểm nào nên đi theo. Để vận hành trơn tru thương vụ kinh doanh ở thị trường ngày nay thì thương thảo và thấu hiểu là 2 kỹ năng vô cùng thiết yếu. Đây là nguyên giải thích cho việc sinh viên tại sao chọn ngành kinh doanh quốc tế nhiều như vậy. 

Hiểu tường tận vấn đề

Việc hiểu tường tận vấn đề giúp bạn có thể hoàn thành các nghiên cứu chuyên sâu một cách hoàn hảo nhất. Khi biết được nhu cầu khách hàng và giới hạn của nó về nhân khẩu, kinh tế thì chắc chắn phi vụ làm ăn của bạn sẽ thành công. Bởi bạn không thể giúp khách hàng giải quyết được vấn đề nếu không biết được điều mà họ đang đối mặt. Chắc chắn rằng những kiến thức này sẽ mang lại cho bạn những lợi ích tốt nhất.

Có tư duy sáng tạo

Bạn đang băn khoăn tại sao chọn ngành kinh doanh quốc tế ? Bởi khi theo học ngành này bạn sẽ được phát triển tính sáng tạo thông qua các chương trình đào tạo uy tín. Họ luôn tạo mọi điều kiện cũng như hành trang giúp bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo tương lai. Chính vì thế, việc dạy cho sinh viên tự sáng tạo ra các sản phẩm thông qua ý tưởng để giúp họ thành công trên thị trường mai sau. Nhưng trên hết vẫn là việc bạn hiểu rõ bản thân mình muốn đạt được những gì cho công việc lẫn cuộc sống của mình.

Tránh việc sai nhiễu khi phân tích

Chúng ta thường khó tìm được lối thoát khi gặp quá nhiều dữ liệu cũng như số liệu phức tạp. Mà khi theo học kinh doanh quốc tế bạn cần phải đào sâu các dữ liệu. Các con số trong quá trình trao đổi hàng hóa hay cuộc buôn bán sẽ phản ánh người kinh doanh giỏi. Trong quá trình học bạn sẽ được tiếp thu các kiến thức về thống kê, kinh tế và mô hình nhằm phục vụ cho công việc sau này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Nên chọn học kinh doanh quốc tế trường nào?

Có rất nhiều trường đào tạo chuyên ngành kinh doanh quốc tế hiện nay. Trong đó Đại học Đông Á Đà Nẵng là trường được đánh giá cao cả về nội dung giảng dạy, đội ngũ giảng viên kinh nghiệm lâu năm cho đến cơ sở vật chất,…Sinh viên còn được tham gia vào các khóa thực hành thực tiễn, câu lạc bộ để trau dồi, học hỏi thêm nhiều kiến thức. 

Trường Đại học Đông Á
Trường Đại học Đông Á

Đặc biệt ngành kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Đông Á được đào tạo với giáo trình tiếng Anh. Chính vì thế sinh viên khi tốt nghiệp ngành này luôn được đánh giá cao về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc. Đây là điều kiện để bạn có thể dễ dàng có được công việc với mức lương mong muốn.

Với những chia sẻ trên đây bạn cũng đã biết được lý do sinh viên tại sao chọn ngành kinh doanh quốc tế rồi đúng không? Nếu bạn vẫn chưa biết nên chọn ngành học nào thì đừng bỏ qua ngành hot này nhé!

“Tiết lộ” Mức lương của ngành kinh doanh quốc tế

Bạn là người năng động và mong muốn một công việc có mức lương hấp dẫn thì không nên bỏ qua ngành kinh doanh quốc tế. Vậy mức lương của ngành kinh doanh quốc tế là bao nhiêu? Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Mức lương của ngành Kinh doanh quốc tế theo từng vị trí

Tùy từng vị trí và năng lực của từng người, mức lương của ngành kinh doanh quốc tế là khác nhau. Cụ thể là:

Trợ lý kinh doanh quốc tế

Đây là vị trí thấp nhất trong ngành kinh doanh quốc tế mà phần lớn ai cũng đều trải qua. Hiểu một cách đơn giản thì đó là vị trí học việc và mức lương thường sẽ thấp. Thông thường những bạn vừa mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối sẽ giữ vị trí này bởi bạn chưa có kỹ năng cũng như giá trị trao đổi nhiều. Khi làm việc tại vị trí này, bạn sẽ học việc thông qua hỗ trợ anh chị đi trước. Trợ lý ngành kinh doanh quốc tế lương bao nhiêu? Cụ thể thường từ 4 triệu – 5 triệu/ tháng.

Chuyên viên kinh doanh quốc tế

Sau khi trải qua thời gian học việc, nếu tiếp tục làm việc thì bạn sẽ lên vị trí là chuyên viên. Lúc này, bạn là người đã thành thạo các kỹ năng ngành KDQT để tiến hành thực hiện kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.  Chính vì thế mức lương ngành kinh doanh quốc tế của bạn cũng sẽ cao hơn đó là từ 8 – 10 triệu/tháng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đạt được 15 triệu/tháng nếu như là người có nhiều năm kinh nghiệm.

Mức lương ngành kinh doanh quốc tế
Mức lương ngành kinh doanh quốc tế

Trưởng phòng Kinh doanh quốc tế

Đây là chức vụ quản lý chung của một phòng kinh doanh quốc tế trong doanh nghiệp. Thường những người ở vị trí này sẽ có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong ngành. Họ sẽ là người nắm toàn bộ quy trình hoạt động cũng như chịu toàn bộ trách nhiệm về năng suất của phòng kinh doanh quốc tế. Vậy trưởng phòng kinh doanh quốc tế lương bao nhiêu? Nó sẽ dao động từ 15 – 20 triệu/tháng hoặc có thể là trên 20 triệu/tháng.

Giám đốc Kinh doanh quốc tế

Vị trí cuối cùng mà ai cũng muốn hướng đến trên con đường sự nghiệp của mình đó là giám đốc kinh doanh quốc tế. Đây có thể là người đồng sáng lập doanh nghiệp do đó thu nhập cũng sẽ tăng theo lợi nhuận sau thuế. Mức lương mà giám đốc nhận được không có con số cụ thể bởi nó sẽ phụ thuộc vào mức thu nhập của cả doanh nghiệp. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Cách tính lương ngành Kinh doanh quốc tế

Mỗi doanh nghiệp sẽ có công thức tính lương cho cán bộ, công nhân viên tùy thuộc vào mỗi vị trí khác nhau. Thông thường các bộ phận sẽ được chia ra thành 3 bộ phận đó là tạo ra sản phẩm, bán sản phẩm và bộ phận hỗ trợ. 

Cách tính lương ngành kinh doanh quốc tế
Cách tính lương ngành kinh doanh quốc tế

Công thức tính lương ngành kinh doanh quốc tế của các bộ phận cụ thể như sau:

Bộ phận tạo ra sản phẩm và bộ phận hỗ trợ

Mức lương của 2 bộ phận này được tính theo công thức là: Lương nhận được = Lương cơ bản + (Phụ cấp/ngày x Số ngày làm việc) + Phụ cấp khác

Bộ phận bán sản phẩm – dịch vụ

Mức lương ngành kinh doanh quốc tế của bộ phận này thường cao hơn 2 bộ phận trên và được tính dựa theo công thức: Mức lương = Lương cơ bản + (Phụ cấp/ngày x số ngày làm việc) + (Tổng doanh thu tạo ra x % tỷ lệ).

Làm thế nào để có mức lương cao trong ngành Kinh doanh quốc tế

Bất kỳ ai cũng mong muốn có được mức lương của ngành kinh doanh quốc tế cao sau khi ra trường. Sau đây là một số mẹo bạn nên ghi nhớ.

Lựa chọn trường đào tạo ngành kinh doanh quốc tế

Khi bạn đã được đào tạo một cách bài bản tại trường bạn sẽ có một vốn kiến thức nhất định và có thể áp dụng thực tế. Mặc dù có rất nhiều trường đại học đào tạo ngành kinh doanh quốc tế nhưng cũng chỉ là lý thuyết. Chính vì thế các bạn sẽ không được thực hành mà đặc thù của kinh doanh quốc tế đòi hỏi bạn phải tiếp xúc thực tế mới có hiệu quả. Trường hợp bạn chọn không đúng trường thì sẽ phải đào tạo lại tại doanh nghiệp và sẽ khởi đầu với vị trí mức lương thấp nhất đó là trợ lý kinh doanh quốc tế. 

Và Đại học Đông Á là một trong những trường được rất nhiều sinh viên lựa chọn. Bởi tại đây bạn sẽ được kết hợp học lý thuyết và thực hành một cách bài bản và đạt quy chuẩn. Đội ngũ giảng viên là những người có kinh nghiệm lâu năm sẽ giúp bạn nắm các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu nhanh và hiệu quả. Với môi trường đào tạo như vậy,, Đông Á tin chắc rằng bạn sẽ dễ dàng có được công việc mơ ước sau quá trình đào tạo tại đây.  

Có ý thức học – làm việc tốt

Có không ít doanh nghiệp luôn đặt phẩm chất lên hàng đầu. Việc rèn luyện tính tự giác – ý thức hầu hết các bạn đã được rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có như vậy bạn mới có ý chí hoàn thiện bản thân mỗi ngày và nó cũng góp phần lớn cho công việc càng hiệu quả. Và chắc chắn rằng bạn sẽ được trả một mức lương xứng đáng.

Qua những chia sẻ trên đây bạn đã nắm được thông tin về mức lương của ngành kinh doanh quốc tế rồi. Hãy cố gắng rèn luyện thật tốt để có cơ hội nhận được mức lương mong muốn nhé. Chúc bạn thành công! 

[Giải đáp] Sinh viên ngành kinh doanh quốc tế cần tố chất gì?

Kinh doanh quốc tế là một trong những ngành học hot nhất hiện nay thu hút rất nhiều các bạn trẻ theo học. Vậy các sinh viên học ngành kinh doanh quốc tế cần tố chất gì để việc học hiệu quả nhất. Tất cả sẽ được bật mí trong bài chia sẻ dưới đây của chúng tôi. 

Ngành kinh doanh quốc tế là gì?

Kinh doanh quốc tế là tất cả các hoạt động kinh doanh giữa các quốc gia trên thế giới nhằm thỏa mãn nhu cầu giao dịch của các thành phần kinh tế bao gồm tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.

Tìm hiểu ngành kinh doanh quốc tế
Tìm hiểu ngành kinh doanh quốc tế

Đây là ngành mang tính toàn cầu và hội nhập cao cùng nhiều lĩnh vực chuyên sâu như: Logistic, xuất nhập khẩu, tư vấn đầu tư quốc tế, hoạch định tài chính quốc tế,…

Để học tốt ngành Kinh doanh Quốc tế cần những tố chất gì?

Để trả lời cho câu hỏi kinh doanh quốc tế cần tố chất gì, mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau: 

Có trình độ chuyên môn về ngoại ngữ

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, quản trị kinh doanh quốc tế đã và đang trở thành một trong những ngành hot và có tiềm năng nhất tương lai. Chính vì thế, thành thạo ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu khi theo học ngành này. Một số trường ĐH hiện nay có chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh nhằm giúp cho những sinh viên có cơ hội lĩnh hội kiến thức kinh doanh quốc tế cũng như tiếng Anh ngay từ những năm đầu tiên.

Có đam mê kinh doanh

Ngành kinh doanh quốc tế cần những gì? Đó là xây dựng niềm đam mê kinh doanh nhằm phát huy tối đa năng lực và sự gắn bó lâu dài với nghề. Từ đó bạn sẽ có nguồn cảm hứng để nỗ lực hơn trước những biến động và thách thức trong công việc, cuộc sống.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Một trong những yêu cầu của ngành kinh doanh quốc tế mà sinh viên không thể thiếu đó là kỹ năng giao tiếp tốt. Đây là cơ sở giúp bạn có thể xử lý các mâu thuẫn một cách nhanh gọn, đạt hiệu quả cao khi đàm phán với khách hàng , đối tác. Chính vì thế bạn cần phải rèn luyện sự tinh tế, linh hoạt cũng như học hỏi để có kiến thức sâu rộng. Theo đó, việc trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc và logic cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Để học tốt ngành Kinh doanh Quốc tế cần những tố chất gì?
Để học tốt ngành Kinh doanh Quốc tế cần những tố chất gì?

Kỹ năng làm việc nhóm

Bạn đang băn khoăn ngành kinh doanh quốc tế cần tố chất gì? Đó chính là kỹ năng làm việc nhóm. Bởi thông qua kết quả đạt được, các sinh viên sẽ biết được năng lực và kỹ năng giải quyết vấn đề của bản thân. Các sinh viên sẽ chủ động học tập thông qua việc cùng các bạn trong nhóm suy nghĩ, tìm hướng giải quyết và có thật nhiều kiến thức thật hay. 

Sáng tạo, tự tin, quyết đoán

Sáng tạo là phẩm chất quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh mà bạn cần có để có nhiều ý tưởng phát triển cho doanh nghiệp. Bạn cần phải học hỏi và tư duy liên tục để có thể hình thành khả năng sáng tạo. Bên cạnh đó, giải quyết công việc một cách tự tin và quyết đoán là yêu cầu cần thiết khi giải quyết bất kỳ công việc gì.

Khả năng thu thập và xử lý thông tin

Yêu cầu của ngành kinh doanh quốc tế tại các trường đào tạo bậc đại học hiện nay đó là khả năng thu thập, xử lý thông tin nhanh chóng. Bởi môi trường kinh doanh luôn có sự chuyển biến và đa dạng các thông tin. Do đó, người thuộc lĩnh vực này cần phải biết cách chọn lọc thông tin trọng yếu để đề ra những phương án đầu tư, hợp tác tối ưu nhất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Học ngành kinh doanh quốc tế ở đâu chất lượng

Ngành kinh doanh quốc tế còn đòi hỏi sinh viên có khả năng chịu áp lực tốt, yêu thích môi trường cạnh tranh và am hiểu về văn hóa, lịch sử, pháp luật. Chính vì thế, môi trường đào tạo chất lượng là điều mà các bạn luôn tìm kiếm. 

Hiện nay có rất nhiều trường đại học đào tạo chuyên ngành kinh doanh quốc tế được đánh giá cao. Một trong số đó chính là trường Đại học Đông Á Đà Nẵng với chương trình đào tạo đa ngành. Tại đây các bạn sinh viên sẽ được đào tạo theo chương trình gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp ngay từ những năm đầu. Việc này giúp cho sinh viên có những kiến thức và trải nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình học tập. 

Đại học Đông Á
Đại học Đông Á

Bên cạnh đó, các sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện nhất thông qua giáo trình tiếng Anh, giao tiếp với người nước ngoài,… Đặc biệt đó là cơ hội việc làm tại các công ty liên doanh, tập đoàn nước ngoài luôn rộng mở sau khi tốt nghiệp. Đây là môi trường học tập sáng tạo và năng động cùng với đội ngũ giảng viên có bằng cấp và kinh nghiệm lâu năm mà bạn không nên bỏ qua.

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây bạn đã nắm rõ ngành kinh doanh quốc tế cần tố chất gì? Chúc bạn sẽ lựa chọn môi trường phù hợp và phát triển bản thân một cách toàn diện. 

Kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế nên học ngành nào?

Với nền xu thế hội nhập, kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế đang trở thành 2 ngành hot nhất hiện nay. Bạn đang phân vân và chưa biết lựa chọn ngành nào cho phù hợp với bản thân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây để có lựa chọn chính xác nhé! 

Phân biệt thương mại quốc tế và kinh doanh quốc tế

Cả 2 ngành thương mại quốc tế và kinh doanh quốc tế đều thuộc lĩnh vực kinh tế. Chúng đều liên quan đến mọi hoạt động mua bán sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Thế nhưng đối tượng nghiên cứu cụ thể của 2 ngành có sự khác biệt. 

Thương mại quốc tế

Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành thương mại quốc tế trong nội dung dưới đây:

Thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế

Định nghĩa

Thương mại quốc tế (International Commerce) là sự trao đổi hàng hóa cũng như dịch vụ của các nước trên thế giới thông qua hoạt động xuất – nhập khẩu. Mối quan hệ giữa người bán và người mua hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia là mối quan hệ kinh tế.

Đặc điểm

 • Hàng hóa và dịch vụ đều là đối tượng giao dịch trong thương mại quốc tế.
 • Các chủ thể tham gia thương mại quốc tế bao gồm: chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức hay tập đoàn kinh tế.
 • Phạm vi hoạt động của thương mại quốc tế thường diễn ra trên thị trường thế giới. Tuy nhiên tùy thuộc vào góc độ nghiên cứu thì hoạt động có thể là thị trường toàn thế giới, khu vực hoặc nước xuất – nhập khẩu.
 • Đồng tiền có khả năng chuyển đổi cao là phương tiện thanh toán trong các giao dịch thương mại quốc tế.

Cơ hội việc làm

Các công việc mà sinh viên có thể ứng tuyển sau khi tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế là: Chuyên viên phụ trách xuất – nhập khẩu, chuyên viên bộ phận khách hàng – thu mua, chuyên viên marketing, chuyên viên kinh doanh, giảng viên,…

Kinh doanh quốc tế

Để nắm rõ hơn về ngành học kinh doanh quốc tế, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những vấn đề sau:

Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế

Định nghĩa kinh doanh quốc tế

Đây là hoạt động kinh doanh của tất cả các lĩnh vực liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và tri thức giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoạt động nhằm mục tiêu mang lại lợi ích kinh tế cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nói chung.

Đặc điểm KDQT

 • Hoạt động kinh doanh từ 2 hay nhiều nước trở lên có phạm vi toàn cầu.
 • Bị tác động và ảnh hưởng lớn về tiêu chí cũng như biến số mang tính môi trường quốc tế.
 • Môi trường hoạt động có nhiều biến động, khó hiểu thậm chí đối lập nhau của các hãng quốc tế khi so sánh với kinh doanh nội địa.
 • Nguyên tắc chủ đạo của doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế phải có có cách tiếp cận toàn cầu

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế, bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc sau: Chuyên viên nghiên cứu thị trường, Giảng viên, chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế, chuyên viên quản lý phân phối,…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Nên học ngành kinh doanh quốc tế hay thương mại quốc tế?

Kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế nên học ngành nào là vấn đề được nhiều sinh viên quan tâm hiện nay. Bởi 2 ngành này đều có những đặc thù riêng biệt nên việc học ngành nào tốt hơn chỉ có bản thân bạn mới có thể trả lời được. 

Nếu bạn cảm thấy tính cách cũng như đam mê của bản thân muốn làm nghề nào thì có thể lựa chọn ngành cho phù hợp. Bạn nên chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức mỗi ngày thì chắc chắn sẽ sớm thành công trên con đường đã chọn.

Kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế nên học ngành nào?
Kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế nên học ngành nào?

Sau khi đã lựa chọn được ngành phù hợp thì bạn cần chọn môi trường đào tốt để có nền móng vững chắc cho công việc tương lai. Chính vì thế Đại học Đông Á Đà Nẵng là một trong những lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Tại đây bạn sẽ được đào tạo trong môi trường đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên tâm huyết nhiệt tình. 

Cùng với đó chương trình đào tạo kết hợp với thực hành thực tế giúp bạn dễ dàng cọ xát thực tế và học hỏi thêm những điều bổ ích. Bạn còn được trang bị các kỹ năng mềm, kỹ năng truyền thông,… để thêm tự tin khi bước vào đời.

Hy vọng rằng với những chia sẻ chi tiết trên đây về kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế, bạn có thể lựa chọn được ngành học phù hợp với bản thân. Chúc bạn sẽ phát triển tốt với những quyết định của mình.

Làm sao để tìm công ty thực tập ngành kinh doanh quốc tế

Có không ít bạn sinh viên băn khoăn việc thực tập ngành kinh doanh quốc tế ở đâu là tốt nhất. Hiểu được điều này, chúng tôi xin giải đáp chi tiết thắc mắc của bạn thông qua bài viết sau. Mời các bạn theo dõi!

Sơ lược ngành kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế được hiểu là tất cả các hoạt động kinh doanh, thương mại của 2 hay nhiều quốc gia trên thế giới. Mục đích chung của hình thức này nhằm mang đến lợi ích cho cả tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nói chung.

Sơ lược ngành kinh doanh quốc tế
Sơ lược ngành kinh doanh quốc tế

Đây là ngành có chiều hướng phát triển ngày càng mạnh, có tính năng động và cầu toàn cao. Sinh viên khi theo học kinh doanh quốc tế cần trang bị đầy đủ các kiến thức về quản trị, kinh doanh, xây dựng phương án chiến lược cùng các kỹ năng cần thiết.

Học kinh doanh quốc tế ở đâu chất lượng?

Nước ta có rất nhiều trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh quốc tế trải dài khắp từ Nam ra Bắc. Các trường này luôn đi đầu trong việc đào tạo bài bàn và hiệu quả nhất ngành kinh doanh quốc tế. 

Học kinh doanh quốc tế ở đâu
Học kinh doanh quốc tế ở đâu

Hầu hết các sinh viên đều có dễ dàng tìm được công ty thực tập ngành kinh doanh quốc tế sau khi được đào tạo tại các trường Đại học sau:

 • Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • Trường Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội
 • Trường Đại học Ngoại thương
 • Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
 • Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Đại học Tài chính – Marketing,…

Trong số những trường được kể tên ở trên, Đại học Đông Á đang sở hữu lượng sinh viên ngành kinh doanh quốc tế khá đông đảo. Bởi chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, môi trường cùng trang thiết bị hiện đại và mới nhất. Từ đó giúp cho sinh viên tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. 

Bên cạnh đó các khóa thực hành, ngoại khóa tại công ty doanh nghiệp lớn hỗ trợ sinh viên cọ xát với thực tế ngay từ những năm đầu vào trường. Với mạng lưới liên kết với doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, trường Đông Á đảm bảo công việc cho sinh viên sau ra trường. Và cũng chính những điều này đã khiến Đại học Đông Á thu hút như bấy giờ. Như vậy bạn không cần phải lo lắng học kinh doanh quốc tế thực tập ở đâu nữa rồi.

Những vị trí công việc kinh doanh quốc tế sau khi ra trường

Bạn có thể thực tập ngành kinh doanh quốc tế tại các công ty ở những vị trí công việc sau:

 • Đại diện bán hàng quốc tế
 • Chuyên viên kế toán – giao dịch quốc tế
 • Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách thuộc cơ quan nhà nước
 • Đại diện thương mại trong nước và nước ngoài
 • Chuyên viên quản lý phân phối – thương mại quốc tế
 • Chuyên viên kinh doanh – đầu tư quốc tế;
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu;
 • Chuyên viên marketing;
 • Giảng viên, nghiên cứu viên về lĩnh vực kinh doanh.

Bí quyết để tìm được công ty thực tập ngành kinh doanh quốc tế tốt nhất

Ngành kinh doanh quốc tế tại các công ty là môi trường quốc tế, đa quốc gia, đa văn hóa. Do đó, để dễ dàng tìm được công ty tốt thực tập ngành kinh doanh quốc tế, bạn có thể tham khảo một số bí quyết dưới đây:

Xác định lĩnh vực muốn thực tập

Bạn cần đặt mục tiêu, lĩnh vực mà bản thân muốn theo đuổi chuyên sâu ngành kinh doanh quốc tế từ lúc còn tiếp thu kiến thức trên ghế nhà trường. Có như vậy, bạn mới có con đường đi đúng đắn..

Nếu bản thân bạn vẫn chưa thể nhận ra được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân thì rất khó để tìm công ty thực tập. Trước khi ứng tuyển vào công ty, bạn cần tìm hiểu chi tiết về vị trí công ty đang muốn tuyển dụng. Từ đó bạn có thể đề ra những kế hoạch làm nổi bật bản thân so với những người khác.

Tìm kiếm công ty qua mạng xã hội

Không ít sinh viên thắc mắc học kinh doanh quốc tế thực tập ở đâu? Với nền công nghệ ngày càng phát triển, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các công ty thực tập kinh doanh quốc tế trên các website, diễn đàn, mạng xã hội,…Việc làm này giúp bạn tối ưu hóa thời gian tìm kiếm nhưng không kém phần hiệu quả.

Bên cạnh đó, bạn hãy tích cực tham gia vào các đội nhóm, câu lạc bộ nhằm xây dựng mối quan hệ cho bản thân và học hỏi kinh nghiệm từ những tiền bối. Mặt khác bạn cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được thông tin từ bạn bè và công ty thực tập phù hợp. 

Bí quyết để tìm công ty thực tập 
Bí quyết để tìm công ty thực tập

Đầu tư thời gian vào CV

CV là một trong những công cụ giúp bạn tiếp cận nhà tuyển dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Do đó, việc chăm chút và tạo CV ấn tượng từ những kinh nghiệm , kỹ năng của bản thân là điều mà bạn không nên bỏ qua.

Thông thường với những thực tập sinh thì các bạn có rất ít hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, bạn cũng có thể khoe những thành tích bản thân bạn đã đạt được, các bài luận , báo cáo để nhà tuyển dụng đánh giá.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Lời khuyên cho thực tập sinh kinh doanh quốc tế

Sau khi hoàn thành 3 tháng thực tập, ai cũng đều mong muốn công ty sẽ giữ mình lại với một vị trí tốt. Do đó, sau đây là một số lưu ý bạn nên ghi nhớ.

 • Rèn luyện kiến thức tiếng Anh mỗi ngày để nâng cao trình độ 
 • Tích lũy kinh nghiệm bằng những công việc kể cả những việc không được trả lương.
 • Luôn đặt ra mục tiêu và kế hoạch để đạt được vị trí mong muốn.
 • Tạo thương hiệu cá nhân bằng một tên gọi nhất định và hồ sơ ấn tượng trên các trang mạng xã hội.
 • Đức tính khiêm nhường và cầu tiến rất quan trọng trong ngành kinh doanh quốc tế mà bạn nên học hỏi.

Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn cũng đã có định hướng cho bản thân về việc thực tập ngành kinh doanh quốc tế sao cho hiệu quả rồi. Hy vọng rằng bạn sẽ có môi trường rèn luyện và đạt được công việc mơ ước. Chúc bạn thành công!

Facebook Chat
Zalo Chat
Zalo Chat
Đăng kí XT
Đăng kí
Hotline: 0981 326 327
Donga University