• hotline dh dong a
  Hotline
  0935 831 519
 • gio lam viec
  Giờ làm việc
  Thứ 2 - 7 : 7h30 - 17h30
 • dia chi truong dong a
  Địa chỉ
  33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - ĐN

[Mới nhất] Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 – Môn Toán

Hôm nay, thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Đại học Đông Á xin cập nhật đề thi môn Toán cũng như đáp án môn thi để quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới nhất.

ĐỀ THI MÔN TOÁN

Đề thi môn toán TN THPT 2022

Đề thi toán TN THPT 2022

đề thi môn toán TN THPT 2022

đề thi môn toán TN THPT 2022

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Mã đề: 101 – Đại học Đông Á

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A
11.C 12.D 13.D 14.C 15.B 16.C 17.B 18.C 19.D 20.B
21.A 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.C 36.D 37.D 38.D 39.B 40.B
41.D 42.D 43.B 44.C 45.B 46.D 47.D 48.D 49.B 50.C

Mã đề: 102 – Đại học Đông Á

1.D 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
11.C 12.C 13.B 14.B 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.B
21.D 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.A 32.D 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.D 39.C 40.B
41.A 42.D 43.A 44.C 45.A 46.A 47.A 48.D 49.A 50.D

Mã đề: 103 – Đại học Đông Á

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.C
11.B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.A 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.C 30.C
31.D 32.A 33.D 34.A 35.A 36.C 37.B 38.A 39.D 40.A
41.D 42.A 43.A 44.A 45.B 46.D 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề: 104 – Đại học Đông Á

1.A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.B 8.C 9.B 10.D
11.C 12.D 13.A 14.D 15.C 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.A 24.A 25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.A
31.D 32.D 33.D 34.A 35.D 36.A 37.C 38.C 39.D 40.D
41.C 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 105 – Đại học Đông Á

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.B 12.C 13.C 14.B 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.C 22.D 23.C 24.D 25.C 26.C 27.C 28.B 29.C 30.D
31.B 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A
41.D 42.C 43.D 44.C 45.D 46.C 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề: 106 – Đại học Đông Á

1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D
11.A 12.D 13.C 14.D 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.D 22.C 23.A 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.A
41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 107 – Đại học Đông Á

1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A
11.C 12.A 13.A 14.C 15.C 16.A 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.B 28.A 29.B 30.A
31.B 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.B 42.D 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.B 49.D 50.D

Mã đề: 108 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.A 39.C 40.D
41.D 42.D 43.A 44.D 45.C 46.C 47.D 48.D 49.C 50.C

Mã đề: 109 – Đại học Đông Á

1.C 2.B 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.A 16.D 17.A 18.D 19.B 20.B
21.C 22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.C 37.C 38.C 39.A 40.C
41.B 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.D 50.C

Mã đề: 110 – Đại học Đông Á

1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C 20.B
21.C 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.A 28.A 29.B 30.C
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.A

Mã đề: 111 – Đại học Đông Á

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.C 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C

Mã đề: 112 – Đại học Đông Á

1.D 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.A
11.B 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.C 22.A 23.B 24.D 25.A 26.C 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.D 34.A 35.C 36.C 37.C 38.A 39.A 40.A
41.C 42.B 43.B 44.A 45.D 46.B 47.B 48.D 49.A 50.C

Mã đề: 113 – Đại học Đông Á

1.C 2.D 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.D 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.D 15.D 16.D 17.B 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.B 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.C 40.D
41.D 42.B 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.B 50.B

Mã đề: 114 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.D 15.C 16.C 17.C 18.B 19.B 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.C 34.B 35.A 36.C 37.D 38.D 39.A 40.D
41.A 42.C 43.A 44.C 45.D 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề: 115 – Đại học Đông Á

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.D 12.D 13.B 14.A 15.D 16.A 17.C 18.D 19.D 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.B
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.B
41.A 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 116 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.B
21.A 22.A 23.A 24.D 25.D 26.C 27.A 28.C 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.C 45.D 46.C 47.C 48.C 49.C 50.D

Mã đề: 117 – Đại học Đông Á

1.A 2.C 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.C
11.C 12.A 13.A 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.B 27.A 28.B 29.D 30.B
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.B 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.C 47.B 48.C 49.B 50.A

Mã đề: 118 – Đại học Đông Á

1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.A
11.B 12.B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.C 23.C 24.B 25.A 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.C 33.C 34.C 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.B
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.B 47.A 48.D 49.D 50.B

Mã đề: 119 – Đại học Đông Á

1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.D 15.D 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.B 39.B 40.B
41.D 42.A 43.B 44.B 45.D 46.B 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề: 120 – Đại học Đông Á

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C
11.C 12.B 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.A 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.C 39.D 40.C
41.C 42.C 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C

Mã đề: 121 – Đại học Đông Á

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.A 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A
21.A 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.A 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42.D 43.D 44.D 45.C 46.D 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề: 122 – Đại học Đông Á

1.D 2.A 3.D 4.D 5.B 6.D 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.A 13.C 14.A 15.A 16.A 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.A 28.A 29.B 30.B
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề: 123 – Đại học Đông Á

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.D 10.B
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.B 18.D 19.D 20.A
21.B 22.C 23.A 24.D 25.B 26.D 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.D 33.A 34.A 35.B 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.B 42.C 43.C 44.C 45.A 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề: 124 – Đại học Đông Á

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.B 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.D 19.A 20.C
21.A 22.B 23.C 24.D 25.A 26.A 27.A 28.C 29.C 30.B
31.A 32.C 33.A 34.C 35.D 36.A 37.D 38.C 39.D 40.B
41.C 42.D 43.D 44.C 45.C 46.D 47.D 48.B 49.B 50.C

Phương thức xét tuyển 2022

Phương thức xét tuyển 2022 trường ĐH Đông Á

Xem thêm:  – [Mới nhất] Đề thi và đáp án kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

  – Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Đông Á

– Tra cứu hồ sơ xét tuyển

đăng kí ngay

Để được tư vấn chi tiết, thí sinh liên hệ: https://www.facebook.com/daihocdonga/inbox/

Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Đông Á Đà Nẵng

Đại học Đông Á – Đà Nẵng thông báo đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 áp dụng cho các khối ngành: Sức khỏe, Sư phạm, Kinh doanh – quản lý, Pháp luật, Ngôn ngữ và văn hóa, Du lịch – khách sạn, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ – kỹ thuật. Áp dụng cho tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thí sinh chọn 1 hoặc cả 3 phương thức để xét tuyển (XT) – MÃ TRƯỜNG: DAD

1. XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)
1.1. Xét điểm trung bình 3 năm

Điểm XT = TBC lớp 10 + TBC lớp 11 + HK1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 19.5

1.2. Xét điểm trung bình 3 học kỳ

Điểm XT = HK 1 lớp 11 + HK 2 lớp 11 + HK 1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.3. Xét điểm trung bình 3 môn học lớp 12

Điểm XT = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.4. Xét điểm trung bình năm lớp 12

Điểm XT = Điểm TBC lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 6.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 6.5

2. XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
2.1. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm XT = Tổng điểm thi 3 môn/tổ hợp + Điểm ƯT

Điểm xét trúng tuyển vào các ngành của Trường sẽ được công bố sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT
2.2. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu

Điểm XT = Tổng điểm môn/tổ hợp + Điểm thi NK + Điểm ƯT

§  Trường tổ chức thi năng khiếu các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển: hát/múa; kể chuyện/ đọc diễn cảm. Đợt 1: 04- – 09/7; Đợt 2: 18 – 23/7.

§  Hoặc thí sinh có thể sử dụng kết quả môn thi năng khiếu tại các trường ĐH có tổ chức thi.

3. TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vào tất cả các ngành đào tạo của Trường

II. NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

(Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Dược học; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng).

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Tổ hợp môn xét tuyển theo Học bạ (lớp 12) Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo Học bạ
1 GD Mầm non 7140201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0
M06: Văn, Toán, NK M06: Văn, Toán, NK Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0
2 Giáo dục tiểu học 7140202 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0
M06: Văn, Toán, NK M06: Văn, Toán, NK Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh D14: Văn, Sử, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
4  

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D04: Văn, Toán, Trung D04: Văn, Toán, Trung Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
5 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D06: Văn, Toán, Nhật D06: Văn, Toán, Nhật Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
6  

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210 A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
DD2: Văn, Toán, Hàn DD2: Văn, Toán, Hàn Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
7  

Tâm lý học

7310401 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Toán, Lý, Anh C00: Văn, Lịch Sử, Địa lý Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
8 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
9  

Quản trị kinh doanh

7340101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
10 Marketing 7340115 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
11 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
12 Thương mại điện tử 7340122 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
13 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
14 Kế toán 7340301 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
15 Quản trị nhân lực 7340404 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
16  

Quản trị văn phòng

7340406 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
17  

Luật

7380101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
18  

Luật kinh tế

7380107 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
19 Kỹ thuật máy tính * 7480106 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
20 Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo 7480112 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
21 Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
22 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
23 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
24 Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử 7510301 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
25 CNKT điều khiển và tự động hóa 7510303 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
26 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
A01: Toán, Lý, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C01: Văn, Toán, Lý Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
27 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
28 Nông nghiệp công nghệ cao 7620101 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
29 Dược 7720201 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0
D07: Toán, Hóa, Anh D07: Toán, Hóa, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0
D90: Toán, KHTN, Anh C02: Văn, Toán, Hóa Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0
30 Điều dưỡng 7720301 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5
D90: Toán, KHTN, Anh B03: Toán, Sinh, Văn Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5
31 Hộ sinh * 7720302 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5
D90: Toán, KHTN, Anh B03: Toán, Sinh, Văn Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5
32 Dinh dưỡng 7720401 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh D07: Toán, Hóa, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
33 Kỹ thuật phục hồi chức năng * 7720603 A00: Toán, Lý, Hóa A00: Toán, Lý, Hóa Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5
B00: Toán, Hóa, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5
B08: Toán, Sinh, Anh B08: Toán, Sinh, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5
D90: Toán, KHTN, Anh A01: Toán, Lý, Anh Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5
34 Quản trị dv du lịch và lữ hành 7810103 C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
35 Quản trị khách sạn 7810201 C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0
36 Quản trị nhà hàng và dv ăn uống 7810202 C00: Văn, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0
D01: Văn, Toán, Anh D01: Văn, Toán, Anh Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0
D78: Văn, KHXH, Anh A01: Toán, Lý, Anh Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0
D90: Toán, KHTN, Anh C03: Văn, Toán, Sử Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0

Ngành đang mở

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký  Thời gian xét tuyển và nhập học (dự kiến)
Từ  15/1/2022 Đợt 1: 18-30/7/2022

Đợt 2: 08-20/8/2022

Nhà trường tổ chức 3 đợt xét bổ sung theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu chưa đủ chỉ tiêu.

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN ĐH ĐÔNG Á

Đăng ký Online ngay tại đây để được ưu tiên xét tuyển sớm nhất, giành 1 suất trở thành sinh viên ĐH Đông Á!

ÐĂNG KÍ NGAY

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường)
 • Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

2. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả Kỳ thi TN THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT, TS nộp trực tiếp tại trường THPT.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản gốc);
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

3. Đối với thí sinh xét tuyển thẳng

TS thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Chính sách học bổng

 • Tổng giá trị học bổng (Khuyến tài và Khuyến học): hơn 21 tỷ đồng.
 • Học bổng và chính sách thực tập, làm việc tại Nhật Bản: 50 tỷ đồng.

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ:

 • Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á
 • Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3519.991 – 0236.3519.929 – 0236.3531.332
 • Hotline: 0981 326 327
 • Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á 2022

Tuyển sinh vào Đại học năm 2022 (dự kiến), Đại học Đông Á Đà Nẵng thực hiện 3 phương thức xét tuyển vào tất cả các khối ngành: : Sức khỏe, Sư phạm, Kinh doanh – quản lý, Phát luật, Ngôn ngữ và văn hóa, Du lịch – khách sạn, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ – kỹ thuật.

Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên cả nước đều có thể tham gia xét tuyển vào ĐH Đông Á theo cả 3 phương thức này.

 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thí sinh chọn 1 hoặc cả 3 phương thức để xét tuyển (XT) – MÃ TRƯỜNG: DAD
1. XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ)
1.1. Xét điểm trung bình 3 năm

Điểm XT = TBC lớp 10 + TBC lớp 11 + HK1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 19.5

1.2. Xét điểm trung bình 3 học kỳ

Điểm XT = HK 1 lớp 11 + HK 2 lớp 11 + HK 1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.3. Xét điểm trung bình 3 môn học lớp 12

Điểm XT = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ƯT ≥ 18.0

1.4. Xét điểm trung bình năm lớp 12

Điểm XT = Điểm TBC lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 6.0

§  Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0

§  Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 6.5

2. XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
2.1. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm XT = Tổng điểm thi 3 môn/tổ hợp + Điểm ƯT

Điểm xét trúng tuyển vào các ngành của Trường sẽ được công bố sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT
2.2. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu

Điểm XT = Tổng điểm môn/tổ hợp + Điểm thi NK + Điểm ƯT

§  Trường tổ chức thi năng khiếu các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển: hát/múa; kể chuyện/ đọc diễn cảm. Đợt 1: 04- – 09/7; Đợt 2: 18 – 23/7.

§  Hoặc thí sinh có thể sử dụng kết quả môn thi năng khiếu tại các trường ĐH có tổ chức thi.

3. TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vào tất cả các ngành đào tạo của Trường
 1. NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển theo KQ thi THPT 2022
I Nhóm ngành Sức khỏe
1 Dược 7720201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

2                  Điều dưỡng 7720301 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

3                 Dinh dưỡng 7720401 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

4                  Hộ sinh * 7720302 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

5      Kỹ thuật phục hồi chức năng * 7720603 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

II Nhóm ngành sư phạm
6             Giáo dục mầm non 7140201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

M06: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

7               Giáo dục tiểu học 7140202 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

M06: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

8                      Tâm lý học 7310401 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

III Nhóm ngành kinh doanh – Quản lý
9             Quản trị kinh doanh 7340101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

10                      Marketing 7340115 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

11             Kinh doanh quốc tế 7340120 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

12            Thương mại điện tử 7340122 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

14                      Kế toán 7340301 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

15               Tài chính – ngân hàng 7340201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

16                Quản trị nhân lực 7340404 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

17             Quản trị văn phòng 7340406 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

18          Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

IV Nhóm ngành Pháp luật
19                 Luật kinh tế 7380107 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

20                       Luật 7380101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

V Nhóm ngành Ngôn ngữ và Văn hóa
21              Ngôn ngữ Anh 7220201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

22           Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

23             Ngôn ngữ Nhật 7220209 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

24            Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

DD2: Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

VI Nhóm ngành Du lịch – Khách sạn
25           Quản trị khách sạn 7810201 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

26       Quản trị dv du lịch và lữ hành 7810103 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

27    Quản trị nhà hàng và dv ăn uống 7810202 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

VII Nhóm ngành Máy tính và CNTT
28  Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo 7480112 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

29           Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

30            Kỹ thuật máy tính * 7480106 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

VIII Nhóm ngành Công nghệ – kỹ thuật
31         Công nghệ kỹ thuật Ô tô 7510205 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

32   Công nghệ Kỹ thuật điện – Điện tử 7510301 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

33   CNKT Điều khiển và Tự động hóa 7510303 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

34       Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 7510103 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

35          Công nghệ thực phẩm 7540101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

36        Nông nghiệp công nghệ cao 7620101 A00: Toán, Vật lí, Hóa học

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngành đang mở

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký  Thời gian xét tuyển và nhập học (dự kiến)
Từ  15/1/2022 Đợt 1: 18-30/7/2022

Đợt 2: 08-20/8/2022

 

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN ĐH ĐÔNG Á

Đăng ký Online ngay tại đây để được ưu tiên xét tuyển sớm nhất, giành 1 suất trở thành sinh viên ĐH Đông Á!

ÐĂNG KÍ NGAY

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường)
 • Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

2. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả Kỳ thi TN THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT, TS nộp trực tiếp tại trường THPT.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản gốc);
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

3. Đối với thí sinh xét tuyển thẳng

TS thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Chính sách học bổng

 • Tổng giá trị học bổng (Khuyến tài và Khuyến học): hơn 21 tỷ đồng.
 • Học bổng và chính sách thực tập, làm việc tại Nhật Bản: 50 tỷ đồng.

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ:

 • Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á
 • Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3519.991 – 0236.3519.929 – 0236.3531.332
 • Hotline: 0981 326 327
 • Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn

Tất tần tật thông tin về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Hiện nay ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đang rất phát triển. Tuy nhiên vì đây là ngành nghề mới, do đó nhiều người chưa hiểu rõ về bản chất của nó. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tất tần tật thông tin cần biết về chuyên ngành này. Đừng bỏ lỡ nhé. 

Giới thiệu thông tin về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Để hiểu quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì thì chúng ta có thể hình dung đơn giản về đây là ngành học trong lĩnh vực quản lý nhà hàng trên phương diện văn hóa ẩm thực. Công việc chủ yếu là quản lý về ẩm thực, hội nghị, sự kiện,…tại nhà hàng.

Nơi học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học trường nào đang là câu hỏi được nhiều bạn thí sinh, phụ huynh lo lắng. Bởi lẽ đây là ngành học mới nên khá ít trường đại học đào tạo chuyên sâu về nó. 

Nơi học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
Nơi học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học gì

Ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống học những gì là vấn đề đặc biệt được nhiều bạn quan tâm. Sinh viên theo học ngành này sẽ được bổ sung và cung cấp các kiến thức nền tảng cơ bản nhất của ngành. Cùng với đó là những kiến thức về  kỹ năng quản trị, quản lý nhà hàng…

Mức lương quản lý nhà hàng bao nhiêu

Công việc của quản trị nhà hàng là điều hành toàn bộ hoạt động của các bộ phận thuộc nhà hàng đó. Với khối lượng công việc như vậy thì nhiều người đặt thắc mắc về quản lý nhà hàng lương bao nhiêu

Khối thi ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống thi khối nào chắc hẳn là vấn đề được các bạn thí sinh đặc biệt quan tâm. Đây là ngành học mới nên các bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn khối thi đại học với các tổ hợp môn đa dạng. 

Khối thi ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
Khối thi ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Những cơ hội và thách thức của nhà hàng là gì?

Cơ hội và thách thức của nhà hàng đặt ra trong thời điểm kinh tế phát triển như hiện tại ngày càng cao. Do đó những bạn theo học chuyên ngành này cần có đam mê, năng lực cũng như kinh nghiệm cần thiết để phục vụ cho công việc sau này của bản thân mình. 

Bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những thông tin cần biết về ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Mong rằng bạn đọc sẽ có cái nhìn khách quan và thành công trong ngành nghề tiềm năng này. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành quản trị khách sạn

Có thể thấy ngành du lịch tạo Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Do đó ngày càng xuất hiện nhiều trung tâm lưu trú, khách sạn, khu du lịch… Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về ngành quản trị khách sạn – ngành học hot hiện nay. Đừng bỏ lỡ nhé. 

Giới thiệu về ngành quản trị khách sạn

Trước khi theo học ngành nghề này bạn cần tìm hiểu về ngành quản trị khách sạn cụ thể. Đây là ngành thực hiện các công tác tổ chức, thiết lập hoạt động kinh doanh tại khách sạn. v

Học quản trị khách sạn ở đâu tốt?

Quản trị khách sạn học trường nào là vấn đề được các bạn thí sinh quan tâm hàng đầu. Lựa chọn môi trường đại học tốt sẽ đảm bảo chất lượng học tập của bản thân mình. 

Mức lương của ngành quản trị khách sạn

Ngoài việc quan tâm đến môi trường làm việc, tính chất công việc thì thí sinh cũng rất quan tâm đến quản trị khách sạn lương bao nhiêu. Cụ thể mức lương của ngành quản trị khách sạn tùy theo các bộ phận, vị trí khác nhau.

Học quản trị khách sạn cần thi khối nào

Hiện nay nhu cầu du lịch đang rất tăng cao. Do đó ngành quản trị khách sạn cũng thu hút nhiều thí sinh tham gia ứng tuyển. Nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm đến ngành quản trị khách sạn thi khối nào, điểm chuẩn ra sao… 

Con gái nên học ngành quản trị khách sạn không?

Con gái có nên học ngành quản trị khách sạn không là câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều. Có thể thấy đây là ngành với công việc đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận. Vì vậy nó vô cùng thích hợp đối với các bạn nữ. 

Con gái nên học ngành quản trị khách sạn không?
Con gái nên học ngành quản trị khách sạn không?

Review về ngành QTKS

Trước khi bước vào các kỳ tuyển sinh hằng năm thì từ khóa review ngành quản trị khách sạn lại được tìm kiếm nhiều. Bởi lẽ đây là là một trong những cơ sở để các bạn học sinh đưa ra các quyết định chọn lựa ngành thích hợp cho bản thân mình. 

Ngành quản trị khách sạn cần ngoại hình hay không?

Ngành quản trị khách sạn có cần ngoại hình không là nỗi băn khoăn của không ít các bạn trẻ nam nữ. Ngoại hình là một trong những điều kiện cần có trong ngành, tuy nhiên nó không phải là yếu tố quyết định.

Quản trị khách sạn dễ xin việc không? 

Học ngành quản trị khách sạn có dễ xin việc không chắc hẳn là một trong những vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Với sự phát triển của hệ thống nhà hàng, khách sạn cùng kinh tế ổn định như hiện nay thì đây là cơ hội để ngành Quản trị Khách sạn phát triển hơn nữa.

Mức học phí quản trị khách sạn

Học phí ngành quản trị khách sạn là vấn đề được các bạn thí sinh ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn ngôi trường đào tạo.  

Ngành quản trị khách sạn cần học gì

Để học tập chuyên ngành này thì bạn cần nắm rõ quản trị khách sạn cần học những gì. Từ đó phát triển mục tiêu, lên kế hoạch thực hiện hiệu quả.

Ngành quản trị khách sạn cần học gì
Ngành quản trị khách sạn cần học gì

Học bổng ngành QTKS

Chắc hẳn ai cũng mong muốn được nhận học bổng ngành quản trị khách sạn. Tuy nhiên để đạt được nó thì bạn cần có đầy đủ những điều kiện và quy định chung của nhà trường. 

Những yêu cầu cần thiết của ngành QTKS

Hiện nay ngành quản trị khách sạn đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên để cái nhìn tổng quan về ngành nghề này thì bạn cũng cần nắm rõ yêu cầu của ngành quản trị khách sạn

Làm lễ tân khách sạn

Công việc làm lễ tân khách sạn đang là công việc hot, có mức thu nhập cao hiện nay. Bởi lẽ lễ tân khách sạn được xem như là bộ mặt hình ảnh của khách sạn đó. 

Những kinh nghiệm khi làm lễ tân khách sạn

Hiện nay lĩnh vực nhà hàng, khách sạn đang rất phát triển. Do đó họ cần có những nhân viên lễ tân với nghiệp vụ giỏi. Để đạt được điều đó thì bạn cần có được chia sẻ kinh nghiệm làm lễ tân khách sạn từ những anh chị đi trước. 

Các công việc của lễ tân

Đối với ngành nghề lễ tân đã không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các công việc của lễ tân là gì. Công việc này không hề đơn giản mà yêu cầu cần có kinh nghiệm, kỹ năng mới có thể hoàn thành tốt được nó. 

Mức lương làm lễ tân khách sạn

Trong ngành dịch vụ thì công việc làm lễ tân khách sạn vô cùng phổ biến. Lễ tân khách sạn lương bao nhiêu là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm, chú ý. 

Cơ hội và thách thức của ngành khách sạn

Ngành nghề nào cũng sẽ có những mặt thuận lợi và khó khăn. Trong đó cơ hội và thách thức của ngành khách sạn cũng vô cùng lớn. Để đạt được thành công thì cần có định hướng hoạt động và giải pháp phát triển chính xác. 

Lễ tân khách sạn học ngành gì

Lễ tân khách sạn học ngành gì là câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều. Đối với những thí sinh học ngành về du lịch sẽ được trang bị kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt. 

Trên đây là tất tần tật thông tin về ngành quản trị khách sạn. Mong rằng các bạn thí sinh sẽ lựa chọn được cho mình ngôi trường đào tạo quản trị khách sạn chất lượng hiệu quả và phù hợp với bản thân mình. 

Tất tần tật thông tin về ngành quản trị du lịch và lữ hành

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đang được đánh giá là ngành tiềm năng, phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đầy đủ thông tin về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Cùng theo dõi nhé. 

Ngành quản trị du lịch và lữ hành học trường nào

Chắc hẳn hiện nay nhiều bạn trẻ quan tâm về vấn đề ngành quản trị du lịch và lữ hành học trường nào tốt. Hiện tại trên cả nước có rất nhiều trường cao đẳng, đại học đào tạo chuyên ngành này, nhờ vậy các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn để theo đuổi đam mê của mình. 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thi khối nào

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thi khối nào là thắc mắc của nhiều bạn trước mùa tuyển sinh. Hiện nay các khối xét tuyển chuyên ngành này khá đa dạng. Vì vậy cơ hội lựa chọn các tổ hợp môn thi để đạt điểm cao nhất sẽ nhiều hơn cho các bạn thí sinh. 

Con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành

Đối với ngành học đặc thì như QTDVDLVLH thì con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành không? Ngành nghề nào cũng sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng. Tuy nhiên ngành QTDVDLVLH hoàn toàn phù hợp với bất kể nam lẫn nữ.

Con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành
Con gái có nên học quản trị du lịch và lữ hành

Review ngành quản trị du lịch và lữ hành

Để review ngành quản trị du lịch và lữ hành thì đây là ngành học được rất nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bởi lẽ hiện nay ngành du lịch nước ta đang có sự phát triển không ngừng. Vì vậy cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản trị du lịch và lữ hành vô cùng rộng mở.

Quản trị du lịch và lữ hành lương bao nhiêu

Đa phần các bạn thí sinh khi đều quan tâm quản trị du lịch và lữ hành lương bao nhiêu trước khi quyết định lựa chọn ngành học cho bản thân mình. Có thể thấy mức lương của chuyên ngành này dao động từ khoảng 10 triệu – 30 triệu tùy thuộc vào năng lực của mỗi người. 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học những gì

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học những gì là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chương trình đào tạo chuyên ngành này bao gồm kiến thức đại cương, kỹ năng quan trọng của nghiệp vụ, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch, quản lý và điều hành tour chuyên nghiệp…

Quản trị du lịch và lữ hành là gì

Trước khi tham gia theo học thì bạn cần tìm hiểu thông tin về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Quản trị du lịch và lữ hành là gì? Đây là ngành học thực hiện quá trình quản lý và điều hành du lịch. Đồng thời đào tạo khả năng phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, đưa ra các phương án giải quyết những tình huống diễn ra trong quá trình tổ chức…

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có cần ngoại hình không

Đối với thắc mắc về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có cần ngoại hình không thì có thể trả lời đây yếu tố lợi thế chứ không phải là yếu tố quyết định. Nếu không có ngoại hình chuẩn thì bạn cần trau dồi thật tốt trình độ và phong thái của mình thật chuyên nghiệp.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có dễ xin việc

Sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có dễ xin việc không? Đây là câu hỏi được tìm kiếm rất nhiều trên các diễn đàn giáo dục. Với nhu cầu của thị trường việc làm rộng mở như hiện nay thì bạn không cần quá lo lắng về đầu ra sau khi tốt nghiệp.

Nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch

Trong quá trình lựa chọn ngành để học chắc hẳn rất nhiều bạn trẻ phân vân rằng nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch? Việc quyết định học ngành nào sẽ phụ thuộc vào sở thích cũng như khả năng của mỗi người có phù hợp với ngành đó hay không.

Nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch
Nên học quản trị du lịch hay hướng dẫn viên du lịch

Ngành du lịch thi khối nào

Trước khi quyết định theo học khoa quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thì bạn cần quan tâm ngành du lịch thi khối nào? Những năm trở lại đây đã có với sự mở rộng các tổ hợp môn xét tuyển về ngành du lịch. Tùy thuộc vào ngôi trường đào tạo khác nhau mà các tổ hợp môn áp dụng để xét tuyển cũng sẽ khác nhau

Ngành du lịch học trường nào

Trong kỳ tuyển sinh cao đẳng, đại học 2021 sắp tới, chắc hẳn rất nhiều bạn thắc mắc rằng  ngành du lịch học trường nào tốt nhất hiện nay. Để lựa chọn ngôi trường phù hợp bạn cần quan tâm đến vấn đề học phí, chất lượng đào tạo, đội ngũ giáo viên…

Các nhóm nghề trong ngành du lịch

Dựa vào các nhóm nghề trong ngành du lịch thì bạn sẽ cân nhắc, lựa chọn một ngành nghề mà mình yêu thích, đam mê để theo đuổi. Để gắn bó với ngành du lịch và đảm nhận một trong những công việc thuộc nhóm ngành này trong tương lai thì bạn cần trau dồi khả năng giao tiếp, năng lực của mình. 

Ngành du lịch lấy bao nhiêu điểm

Trong các kỳ tuyển sinh, điều được các sỹ tử quan tâm là Ngành du lịch lấy bao nhiêu điểm. Nắm được số điểm chuẩn sẽ giúp bạn chọn được trường phù hợp với năng lực và nâng cao tỷ lệ trúng tuyển của mình,.

Ngành du lịch lương bao nhiêu

Ngành du lịch được rất nhiều người yêu thích bởi tính năng động của nó. Bên cạnh đó, mức lương của ngành cũng rất hấp dẫn. Ngành du lịch lương bao nhiêu đang là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn ngành nghề này.

Các môn học ngành du lịch

Các môn học ngành du lịch khá đa dạng, khi theo học ngành này bạn sẽ được học về kiến thức đại cương du lịch. Đồng thời có thêm kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông. 

Yêu cầu của ngành du lịch

Du lịch hiện nay đang là ngành học hot, phát triển trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Do đó rất nhiều bạn thí sinh theo đuổi ngành học này. Tuy nhiên yêu cầu của ngành du lịch không phải ai cũng đáp ứng được. Bởi lẽ ngành nghề này yêu cầu sự chịu khó, cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt.  

Những điều cần biết về ngành du lịch

Ngành du lịch có kiến thức rất đa dạng, để học tốt ngành này thì bạn cần nắm rõ những điều cần biết về ngành du lịch. Trong quá trình học tập bạn cần trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng để phục vụ cho công việc sau này.

Cơ hội việc làm trong ngành du lịch

Cơ hội việc làm trong ngành du lịch hiện tại và tương lai vô cùng rộng mở. Vì vậy đây là cơ hội mà các bạn sinh viên ngành du lịch sẽ có được trong thời điểm kinh tế phát triển. 

Cơ hội việc làm trong ngành du lịch
Cơ hội việc làm trong ngành du lịch

Các công việc trong ngành du lịch

Các công việc trong ngành du lịch khá nhiều, đa dạng. Sau khi ra trường bạn cần lựa chọn chuyên ngành phù hợp mà mình yêu thích để theo đuổi. 

Học ngành du lịch có khó không

Học ngành du lịch có khó không là câu hỏi được nhiều bạn thí sinh quan tâm. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào cách học, niềm đam mê của mỗi người đối với ngành nghề này. 

Học du lịch ra làm gì

Ngành du lịch có công việc sau khi ra trường vô cùng đa dạng. Khi nghiên cứu về ngành này thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm và thắc mắc về vấn đề học ngành du lịch ra làm gì? Từ đó bạn sẽ có sự lựa chọn chuyên ngành phù hợp đối với riêng bản thân của mình. 

Cơ hội và thách thức của ngành du lịch

Hiện nay ngành du lịch ở Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển. Du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm qua. Tuy nhiên, cơ hội và thách thức của ngành du lịch phải đối mặt cũng sẽ rất lớn.

Các lĩnh vực trong ngành du lịch

Có thể nhiều bạn chưa biết rằng các lĩnh vực trong ngành du lịch vô cùng đa dạng. Đây là ngành nghề được xếp vào lĩnh vực kinh tế tổng hợp, tính xã hội hóa cao.  

Hướng dẫn viên du lịch là gì

Hướng dẫn viên du lịch là gì? Đây là người hoạt động trong ngành dịch vụ du lịch và được xem như là những người truyền tải thông tin. 

Con gái có nên làm hướng dẫn viên du lịch

Nhiều người băn khoăn rằng con gái có nên làm hướng dẫn viên du lịch không? Đây là ngành nghề ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn yêu cầu phải có nhiều kỹ năng khác. Với yêu cầu chăm chỉ, khéo léo thì nữ làm hướng dẫn viên du lịch là thích hợp hơn cả.

Kinh nghiệm hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là một trong những ngành nghề khá hot, có mức lương hấp dẫn trong những năm gần đây. Tuy nhiên kinh nghiệm hướng dẫn viên du lịch là vấn đề được nhà tuyển dụng quan tâm hàng đầu. 

Có nên học hướng dẫn viên du lịch

Hiện nay ngành du lịch nước ta đang thiếu thốn nguồn nhân lực. Do đó để trả lời cho câu hỏi có nên học hướng dẫn viên du lịch không thì câu trả lời là có. 

Hướng dẫn viên du lịch nên học trường nào

Ngành hướng dẫn viên du lịch đang là ngành có tiềm năng phát triển rất cao. Tuy nhiên hướng dẫn viên du lịch nên học trường nào là vấn đề cần được quan tâm. Bởi lẽ ngôi trường uy tín sẽ giúp bạn có chuyên môn và học vấn vững chắc. 

Học hướng dẫn viên du lịch ra làm gì

Học hướng dẫn viên du lịch ra làm gì đang là vấn đề mà sinh viên đều quan tâm. Sau khi hoàn thành chương trình học ngành này thì bạn có thể đảm nhiệm công việc ở nhiều vị trí khác nhau.

Kỹ năng của hướng dẫn viên du lịch

Ngành nghề nào ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có kỹ năng nhất định. Kỹ năng của hướng dẫn viên du lịch cũng như vậy. 

Học hướng dẫn viên du lịch có tương lai không

Nhiều học sinh, phụ huynh thắc mắc về vấn đề học hướng dẫn viên du lịch có tương lai không. Có thể nói ngành du lịch đang là ngành nghề hot có cơ hội việc làm, phát triển mạnh mẽ. 

Thuận lợi và khó khăn của nghề hướng dẫn viên

Đối với bất kỳ ngành nghề nào cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Thuận lợi và khó khăn của nghề hướng dẫn viên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn thí sinh và phụ huynh. 

Công việc của hướng dẫn viên du lịch

Công việc của hướng dẫn viên du lịch là trực tiếp dẫn dắt đoàn du lịch trong suốt hành trình. Nhiệm vụ giúp khách hàng hiểu rõ về những địa điểm tham quan. 

Yêu cầu của nghề hướng dẫn viên du lịch

Để theo học tốt ngành này thì bạn cần đạt được những yêu cầu của nghề hướng dẫn viên du lịch. Có thể kể đến như khả năng giao tiếp, thuyết trình, giỏi ngoại ngữ, nghiệp vụ vững chắc. 

Yêu cầu chiều cao của hướng dẫn viên du lịch

Yêu cầu chiều cao của hướng dẫn viên du lịch là yêu cầu không quá cần thiết. Do đó các bạn có thể yên tâm để theo đuổi đam mê của mình. 

Hướng dẫn viên du lịch học khối nào

Hướng dẫn viên du lịch học khối nào là câu hỏi được nhiều bạn thắc mắc. Mỗi trường đại học đào tạo chuyên ngành này sẽ xét tuyển khối ngành khác nhau. 

Bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp các thông tin chi tiết về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Mong rằng đã đem đến những thông tin bổ ích đến với các bạn. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành dinh dưỡng

Hiện nay ngành dinh dưỡng đang là ngành học được chú trọng phát triển. Đây cũng là cơ hội cho những bạn sinh viên ngành dinh dưỡng có cơ hội việc làm rộng mở. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ những thông tin cần biết về ngành dinh dưỡng. Đừng bỏ qua nhé. 

Học ngành dinh dưỡng học trường nào?

Ngành nay có rất nhiều trường cao đẳng, đại học đào tạo ngành dinh dưỡng. Đây là cơ hội tốt để các bạn thí sinh theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên sẽ phải đặt ra câu hỏi ngành dinh dưỡng học trường nào tốt, uy tín nhất. 

Ngành dinh dưỡng thi khối gì

Ngành dinh dưỡng là ngành học được chú trọng đào tạo để làm việc trong hệ thống dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Chắc hẳn “ngành dinh dưỡng thi khối gì” là câu hỏi thắc mắc của các  bạn học sinh đang chuẩn bị chọn ngành chọn trường để thi vào đại học.

Ngành dinh dưỡng học gì

Ngành dinh dưỡng học gì? Đây là ngành học mang sứ mệnh hướng dẫn cho mọi người nhận thức được vai trò cũng như chức năng của yếu tố dinh dưỡng đối với sức khỏe và cơ thể. Khi học ngành Dinh dưỡng, bạn sẽ được cung cấp các tri thức về mặt lý thuyết, thực hành, kỹ năng cần thiết từ cơ bản đến chuyên sâu về dinh dưỡng. 

Chuyên ngành dinh dưỡng

Chuyên ngành dinh dưỡng được tạo ra để can thiệp đối với những người đã và đang gặp các vấn đề về dinh dưỡng. Qua đó đưa ra những giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng ở người bệnh.

Chuyên ngành dinh dưỡng
Chuyên ngành dinh dưỡng

Mức lương ngành dinh dưỡng

Chắc hẳn đối với những bạn trẻ theo học dinh dưỡng sẽ quan tâm đến mức lương ngành dinh dưỡng. Tùy vào trình độ của mỗi người sẽ nhận được mức lương chênh lệch khác nhau. Có thể nói lương ngành dinh dưỡng không cố định.

Ngành dinh dưỡng tại Đại Học Đông Á

Dinh dưỡng là một phần không thể thiếu trong việc phát triển và phục hồi cơ thể. Nhiều trường đại học đã lựa chọn đào tạo ngành dinh dưỡng, trong đó có đại học Đông Á. Ngành dinh dưỡng đại học Đông Á sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo giúp các bạn theo đuổi ngành nghề mơ ước của mình.

Học dinh dưỡng ra làm gì

Học dinh dưỡng ra làm gì?” chắc hẳn là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Đây là một ngành học đang sở hữu nhiều triển vọng trong tương lai. Do đó cơ hội phát triển đối với sinh viên ngành dinh dưỡng vô cùng rộng mở.

Học dinh dưỡng ra làm gì
Học dinh dưỡng ra làm gì

Ngành dinh dưỡng và ẩm thực

Ngành dinh dưỡng và ẩm thực  là ngành học tập trung vào các mối liên hệ giữa sản xuất, chế biến thực phẩm, chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng và xây dựng khẩu phần phù hợp với sức khỏe của mỗi người.

Học gì để trở thành chuyên gia dinh dưỡng

Học gì để trở thành chuyên gia dinh dưỡng chắc hẳn là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm. Có thể thấy dinh dưỡng là một trong những khía cạnh của y tế và khoa học tự nhiên. Để trở thành chuyên gia dinh dưỡng thì bạn cần theo học tại các trường đại học đào tạo uy tín về những lĩnh vực này.

Sách Y học dinh dưỡng

Y Học Dinh Dưỡng là cuốn sách cần thiết nếu bạn muốn tham khảo và tìm hiểu thêm về kiến thức dinh dưỡng trong phòng, điều trị bệnh. Cuốn sách được viết bởi tác giả Ray Strand đưa ra về sự căng thẳng oxy hóa – kẻ thù thầm lặng của cơ thể.

Ngành dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

Ngành dinh dưỡng và khoa học thực phẩm là lĩnh vực khoa học, ngành học mới được phát triển trong vài năm trở lại đây. Ngành gồm hai khối kiến thức cơ bản là khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.

Bài viết trên là tất cả những thông tin bạn cần biết về chuyên ngành dinh dưỡng. Đây là ngành học có cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp rộng mở. Đồng thời mang đến cho các bạn rất nhiều sự lựa chọn thích hợp. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành điều dưỡng

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, từ đó con người cũng có nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy ngành chăm sóc sức khỏe trong đó có điều dưỡng đang là ngành được chú trọng hàng đầu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật thông tin về ngành điều dưỡng qua bài viết dưới đây nhé. 

Ngành điều dưỡng là gì

Ngành điều dưỡng là gì? Đây là ngành nằm trong hệ thống y tế có vai trò chăm sóc sức khỏe, tình trạng bệnh nhân. Đồng thời hỗ trợ đội ngũ bác sĩ để quá trình điều trị trở nên nhanh chóng và có hiệu quả tích cực hơn.

Lịch sử ngành điều dưỡng

Ở các nước lớn trên thế giới thì lịch sử ngành điều dưỡng đã có từ xa xưa. Ở Việt Nam thì ngành điều dưỡng tồn tại song hành cùng với những thăng trầm của đất nước. Trong suốt quá trình phát triển thì ngành điều dưỡng đã đạt được nhiều thành tựu, dấu ấn đáng ghi nhận cho đến nay. 

Người sáng lập ra ngành điều dưỡng

Người sáng lập ra ngành điều dưỡng là Florence Nightingale (1820 – 1910). Trong quá trình làm việc của mình, bà tổ ngành điều dưỡng đã để lại nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển nghề điều dưỡng sau này.

Thực trạng ngành điều dưỡng hiện nay

Thực trạng ngành điều dưỡng hiện nay đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Điều này được nhận thấy ở việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người dân. Đây cũng là tín hiệu tốt  cho sự triển vọng về việc làm cho nhân lực ngành Điều dưỡng. 

Thơ về ngành điều dưỡng

Điều dưỡng là một trong những ngành nghề cao quý được mọi người kính trọng. Chúng ta có thể thấy thơ về ngành điều dưỡng được nhiều người yêu thích. Những vần thơ như là lời cảm ơn, gửi gắm tình cảm trân quý đối với các chiến sĩ áo trắng.  

Ý nghĩa của ngành điều dưỡng

Ngày nay xã hội đang có sự phát triển vượt bậc về nền kinh tế – đời sống. Do đó ý nghĩa của ngành điều dưỡng trong việc chăm lo sức khỏe con người cũng được nâng cao. Nhờ các điều dưỡng viên mà người bệnh sẽ nhanh chóng bình phục dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Review ngành điều dưỡng

Trước các kỳ tuyển sinh thì chúng tôi đều nhận được rất nhiều câu hỏi mong muốn review ngành điều dưỡng. Bởi lẽ những chia sẻ về cảm nhận của người đi trước sẽ là gợi ý quan trọng giúp bạn trẻ có quyết định chính xác trong tương lai.

Review ngành điều dưỡng
Review ngành điều dưỡng

Những câu hỏi phỏng vấn ngành điều dưỡng

Chắc chắn rằng phỏng vấn chính là nỗi lo của rất nhiều người. Những câu hỏi phỏng vấn ngành điều dưỡng khi bạn nắm bắt được sẽ giúp mình tự tin ứng tuyển hơn. Đồng thời tránh khỏi tình trạng hồi hộp, thiếu chuẩn bị khiến bản thân bị trượt chân khỏi đợt phỏng vấn. 

Có nên học ngành điều dưỡng

Điều dưỡng là ngành có triển vọng phát triển cao trong thời điểm hiện tại. Do đó nhu cầu học điều dưỡng cũng được tăng cao. Tuy nhiên có nên học ngành điều dưỡng không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác của bản thân bạn. 

Ngành điều dưỡng học trường nào

Ngành điều dưỡng hiện nay có vai trò quan trọng trong xã hội, đồng thời là lĩnh vực có cơ hội việc làm rộng mở. Tuy nhiên ngành điều dưỡng học trường nào cũng là yếu tố quyết định đến năng lực của bạn trong tương lai rất nhiều. Vì vậy các bạn thí sinh cần tham khảo và đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho bản thân.

Ngành điều dưỡng thi khối nào

Ngành điều dưỡng thi khối nào là thắc mắc của nhiều thí sinh hiện nay. Trước đây ngành điều dưỡng tại các trường đại học thường tuyển sinh khối B với các Sinh – Hóa – Toán. Trong những năm gần đây đã có sự thay đổi hình thức tuyển sinh. Cụ thể mở rộng thêm các khối khác như: Văn – Hóa – Sinh; Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Anh.

Ngành điều dưỡng cần học những gì

Đối với những bạn trẻ có định hướng trở thành điều dưỡng viên thì bắt buộc cần biết ngành điều dưỡng cần học những gì? Từ đó sẽ đưa ra mục tiêu cụ thể để đạt được thành tích mà mình mong muốn.

Các chuyên ngành điều dưỡng

Với mục tiêu mang lại hiệu quả chăm sóc cao nhất thì ngành điều dưỡng được chia ra nhiều ngành nhỏ khác nhau. Cụ thể các chuyên ngành điều dưỡng  gồm: điều dưỡng đa khoa, chăm sóc người già và điều dưỡng hộ sinh. 

Các chuyên ngành điều dưỡng
Các chuyên ngành điều dưỡng

Tiếng anh chuyên ngành điều dưỡng

Việc trau dồi tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng là một trong những việc làm cần thiết của điều dưỡng viên. Bởi lẽ trong thời đại hội nhập quốc tế thì ngành nghề nào cũng đều cần đến ngoại ngữ và điều dưỡng cũng như vậy. 

Học phí ngành điều dưỡng

Mức học phí ngành điều dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng là vấn đề được nhiều bạn thí sinh quan tâm. Bởi lẽ để tìm được ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt, uy tín cùng với học phí phù hợp với kinh tế của mình không phải là điều dễ dàng. 

Bảng lương ngành điều dưỡng 2020

Bảng lương ngành điều dưỡng 2020 sẽ giúp bạn căn cứ được xem mình có muốn theo đuổi ngành nghề này hay không. Thực tế thì mức lương ngành điều dưỡng sẽ còn phụ thuộc vào  mức độ công việc, trình độ bằng cấp và năng lực của bạn. 

Ngành điều dưỡng có dễ xin việc không

Ngành điều dưỡng được xem là một trong những ngành trụ cột của hệ thống y tế. Hiện nay ngành Điều dưỡng nằm trong top 10 những ngành nghề hot nhất thế giới. Do đó để trả lời cho câu hỏi ngành điều dưỡng có dễ xin việc không thì nó sẽ phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của chính bạn. 

Công việc của ngành điều dưỡng

Công việc của ngành điều dưỡng có vai trò, là cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tuy nhiên công việc này cần có sự chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt. Đồng thời cần có đức tính yêu thương con người. 

Học bổng du học toàn phần ngành điều dưỡng

Chắc hẳn học bổng du học toàn phần ngành điều dưỡng là một trong những mơ ước của rất nhiều bạn thí sinh. Khi tham gia học ở nước ngoài sẽ giúp sinh viên có được trình độ, năng lực và cơ hội làm việc tại những đất nước phát triển. 

Du học nhật bản ngành điều dưỡng

Hiện nay du học Nhật Bản ngành điều dưỡng đã và đang trở thành mục tiêu của nhiều bạn trẻ. Tại đất nước Nhật Bản, các bạn không chỉ được trải nghiệm môi trường làm việc cực kỳ tốt, đồng thời có được mức thu nhập cao. 

Từ vựng chuyên ngành điều dưỡng tiếng nhật

Nhật Bản là quốc gia cần tuyển rất nhiều điều dưỡng viên làm việc ở các cơ sở bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám….Đối với sinh viên Việt Nam cần có kiến thức về từ vựng chuyên ngành điều dưỡng tiếng Nhật. Bởi lẽ yêu cầu về trình độ tiếng Nhật sẽ khá cao. 

Xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng

Xuat khau lao dong nganh dieu duong đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên điều dưỡng Việt Nam. Điều dưỡng viên sẽ được hưởng mọi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chính phủ Nhật Bản. Không chỉ nhận được mức lương cao mà còn có chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Học liên thông ngành điều dưỡng

Học liên thông ngành Điều dưỡng  đang trở thành mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Không chỉ đối với điều dưỡng mà trong tất cả các ngành nghề, điều kiện học liên thông sẽ đều được do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Học liên thông ngành điều dưỡng
Học liên thông ngành điều dưỡng

Điều dưỡng đa khoa là gì

Điều dưỡng đa khoa là gì? Đây là cụm từ dùng để gọi các cán bộ Y tế – những người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán sơ lược và điều trị  cho các bệnh nhân. 

Ngành điều dưỡng hộ sinh

Ngành điều dưỡng hộ sinh có vai trò quan trọng trong hệ thống Y tế. Với nhiệm vụ là bảo vệ, tối ưu hóa sức khỏe, dự phòng bệnh và xoa dịu nỗi đau cho người bệnh trong quá trình nhập viện đến lúc xuất viện. 

Những thách thức của ngành điều dưỡng

Ngoài những cơ hội rộng mở thì những thách thức của ngành điều dưỡng cũng rất nhiều. Điều dưỡng được xem như nghề “làm dâu trăm họ”. Do đó khi theo học và làm việc trong ngành này thì bạn cần  có sự kiên nhẫn, cần cù, chịu khó…

Học điều dưỡng có khó không

Học điều dưỡng có khó không? Ngành học nào cũng đều có đều sẽ có những khó khăn nhất định. Đối với ngành Điều Dưỡng thì đây là một ngành khá vất vả, đòi hỏi sự chịu khó rèn luyện. Đồng thời bạn cần có niềm đam mê, tâm huyết với nghề.

Điều dưỡng thi khối c

Nhiều bạn thí sinh thắc mắc rằng ngành điều dưỡng thi khối C có không? Đối với khối C có những tố chất mà người theo ngành điều dưỡng cần là sự ghi nhớ những sự việc lâu hơn… Người học khối C có thể thi và theo đuổi ngành điều dưỡng nếu họ muốn.

Học điều dưỡng có tương lai không

Học điều dưỡng có tương lai không? Hiện nay điều dưỡng là ngành thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng tại các cơ sở y tế. Do đó cơ hội dành cho những bạn có đam mê với ngành điều dưỡng vô cùng lớn. 

Con trai có nên học điều dưỡng

Ngày nay con trai học điều dưỡng nhận được sự tôn trọng nhất định và ngày càng nhiều hơn. Vậy con trai có nên học điều dưỡng không? Chỉ cần bạn có đam mê, tâm huyết, cảm thông và lòng yêu nghề thì đó chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. 

Điều dưỡng có mấy loại

Điều dưỡng là một trong những ngành khá hot hiện nay. Tuy nhiên vấn đề về “Điều dưỡng có mấy loại?” thì không phải thí sinh nào cũng nắm rõ. Vậy “ Điều dưỡng có mấy loại?”. Cụ thể điều dưỡng bao gồm: điều dưỡng viên loại 2, loại 3, loại 4.

Nên học điều dưỡng hay hộ sinh

Nên học điều dưỡng hay hộ sinh? Đây là 2 ngành có vai trò quan trọng trong hệ thống Y tế. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường của hộ sinh hay điều dưỡng đều khá rộng mở. Do đó tùy thuộc vào sở thích của mỗi người sẽ có lựa chọn ngành học khác nhau. 

Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực y dược

Khi xã hội ngày càng phát triển thì tầm quan trọng của một số ngành nghề thuộc lĩnh vực y dược cũng được nhận thấy rõ rệt. Ngành Y Dược luôn nắm giữ một vai trò quan trọng rất đặc biệt. 

Quy trình kỹ thuật điều dưỡng

Quy trình kỹ thuật điều dưỡng là một loạt các hoạt động dựa trên một kế hoạch đã lập ra trước đó. Mục đích cuối cùng để tạo nên sự hiệu quả trong công việc chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên.

Tiêu chuẩn điều dưỡng

Ngành điều dưỡng là ngành nghề đòi hỏi bạn cần có kỹ năng chuyên nghiệp trong công việc. Đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn điều dưỡng đầy đủ nhu cầu. Khi có năng lực và phẩm chất tốt thì bạn chắc chắn sẽ có được mức thu nhập cao từ ngành nghề này.

Tại sao bạn chọn nghề điều dưỡng

Hiện nay ngành điều dưỡng u đang trong tình trạng hiếm hoi nguồn nhân lực làm việc. Đây là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên theo học ngành này và cơ hội tìm kiếm việc làm hơn nhiều hơn. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi “ tại sao bạn chọn ngành điều dưỡng?”.

Cách học điều dưỡng

Chắc hẳn điều dưỡng là một trong những ngành học mơ ước của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên để trở thành sinh viên ngành điều dưỡng thật không dễ dàng chút nào. Do đó các bạn thí sinh cần có cách học điều dưỡng phù hợp với bản thân mình.

Cách học điều dưỡng
Cách học điều dưỡng

Học điều dưỡng đa khoa ra làm gì

Học điều dưỡng đa khoa ra làm gì? Công việc ngành điều dưỡng đa khoa khá đa dạng. Tuy nhiên nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Vì vậy hiện nay người làm nghề điều dưỡng có mặt ở hầu hết các công đoạn chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

Điều dưỡng có phải là y tá không

Nhiều người thắc mắc, băn khoăn rằng điều dưỡng có phải là y tá không? Thực chất thì điều dưỡng chính là y tá, tên gọi khác nhau nhưng bản chất giống nhau. Tuy nhiên nó cũng có một số điểm khác nhau riêng biệt nhất định. 

12 nhiệm vụ của điều dưỡng

Đối với những người theo đuổi ngành nghề điều dưỡng thì sẽ có nhiệm vụ trực tiếp là chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân, đồng thời thực hiện các y lệnh của bác sĩ. Có 12 nhiệm vụ của điều dưỡng mà bất cứ điều dưỡng viên nào cũng cần phải thực hiện tốt. 

Nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa

Trong bệnh viện thì mỗi chức vụ khác nhau sẽ có những công việc và trách nhiệm khác nhau. Trong đó nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa vô cùng quan trọng trong hệ thống y tế. 

Phẩm chất của người điều dưỡng

Điều dưỡng viên không những cần có chuyên môn mà còn phải giàu y đức. Phẩm chất của người điều dưỡng sẽ được bộc lộ trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Đây là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của hệ thống y tế.

Cử nhân điều dưỡng học lên bác sĩ

Hiện nay có rất nhiều cử nhân điều dưỡng học lên bác sĩ. Tuy nhiên điều này cần quá trình đào tạo lâu dài, chuẩn xác. Tùy vào từng đối tượng khác nhau sẽ có thời gian học khác nhau.

Bài viết trên là tất tần tật những thông tin về chuyên ngành điều dưỡng. Mong rằng các bạn thí sinh đã có cái nhìn tổng quan và nỗ lực học tập theo đuổi đam mê của mình. 

Tất tần tật những thông tin cần biết về ngành dược

Hiện nay ngành Y dược đang là ngành học được nhiều thí sinh đặc biệt chú trọng. Trong đó ngành Dược học có cơ hội việc làm rộng mở và cơ hội phát triển trong tương lai vô cùng lớn. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đầy đủ những thông tin cần biết về ngành học này. Đừng bỏ lỡ nhé. 

Ngành dược học trường nào

Dược học là ngành có mức thu nhập tốt, cơ hội việc làm cao. Do đó hiện nay có rất nhiều trường đại học đào tạo ngành này. Tuy nhiên ngành dược học trường nào uy tín, chất lượng đào tạo cao sẽ là vấn đề mà thí sinh cần đặc biệt quan tâm.  

Các trường đại học xét học bạ ngành dược

Trong hệ thống giáo dục hiện nay các trường đại học xét học bạ ngành dược có khá nhiều. Đây là cơ hội, điều kiện giúp các bạn thí sinh có thể tham gia theo học ngành này mà không cần xét tuyển.  

Ngành dược lấy bao nhiêu điểm

Ngành dược lấy bao nhiêu điểm? Mỗi trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành dược sẽ có tiêu chí tuyển sinh khác nhau. Dựa vào các tổ hợp môn, trường sẽ áp dụng xét tuyển theo điểm các môn ở kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh cần dựa vào điểm sàn mỗi năm để lựa chọn cho mình ngôi trường phù hợp với năng lực. 

Dược học là gì

Dược học là gì? Đây là câu hỏi được nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan tâm. Dược học là lĩnh vực khoa học và ứng dụng có liên quan đến việc nghiên cứu về thuộc. Bản chất chính của ngành này là nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể. Đồng thời nghiên cứu cách vận dụng thuốc trong điều trị cho bệnh nhân. 

Ngành dược học những môn gì?

Rất nhiều bạn sẽ quan tâm đến vấn đề ngành dược học những môn gì. Sinh viên ngành dược sẽ được trang bị kiến thức về các môn học cơ sở để có tiền đề về tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Sau đó bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cốt lõi, cần thiết qua các bộ môn khoa học cơ bản, chuyên ngành… 

Ngành dược học những môn gì?
Ngành dược học những môn gì?

Cách học tốt ngành dược

Dược học là ngành có triển vọng và ưu thế lớn trong tương lai. Tuy nhiên đây là ngành yêu cầu cao ở sinh viên về kiến thức cũng như kỹ năng thực hành. Do đó để thành công ở ngành nghề này thì các bạn cần có cách học tốt ngành dược hiệu quả. Từ đó giúp cho bản thân có năng lực, kinh nghiệm cho công việc sau này của mình. 

Học phí ngành dược

Các trường đại học sẽ có mức học phí ngành Dược khác nhau tùy thuộc vào chương trình đào tạo của mình. Đối với các bạn thí sinh cần quan tâm đặc biệt về vấn đề này để lựa chọn cho bản thân ngôi trường phù hợp về kinh tế của gia đình nhất. 

Có nên học ngành dược không

Để trả lời cho câu hỏi có nên học ngành dược không thì đầu tiên bạn cần xác định học lực của bản thân mình. Đồng thời ngành Dược cũng yêu cầu sự chịu khó, tỉ mỉ, tính chính xác cao. Do đó ngành nghề này sẽ phù hợp với người cẩn thận, có ý chí phấn đấu lớn. 

Dược học mấy năm

Ngành dược học mấy năm sẽ phụ thuộc vào chương trình đào tạo của mỗi trường. Các hệ đào tạo khác nhau cũng sẽ có thời gian học khác nhau. Đa phần với hệ đại học thì sinh viên sẽ tham gia khóa học từ 4-5 năm. Đối với hệ cao đẳng sẽ có thời gian ngắn hơn từ 2,5 – 3 năm. 

Dược học mấy năm
Dược học mấy năm

Liên thông đại học ngành Dược

Lien thong dai hoc nganh duoc là chương trình đào tạo được bộ giáo dục – đào tạo cho phép người đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành dược đăng ký học nâng cao. Tấm bằng đại học ngành dược hay liên thông ngành dược đều có giá trị tương đương nhau. Do đó đây là con đường an toàn và phù hợp với những bạn có mức học trung bình, khá.  

Khối ngành sức khỏe gồm những ngành nào

Rất nhiều bạn quan tâm đến câu hỏi khối ngành sức khỏe gồm những ngành nào. Trên thực tế thì nhóm ngành này bao gồm nhiều ngành khác nhau. Điều này cũng giúp ích có các bạn thí sinh có thêm nhiều sự chọn để theo học. 

Các chuyên ngành dược

Trong các chuyên ngành dược thì mỗi chuyên ngành sẽ đòi hỏi những kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm riêng. Do đó để đạt được thành công thì sinh viên cần có kiến thức nền tảng tốt cùng với việc trau dồi thường xuyên kiến thức chuyên sâu.  

Khối d có ngành dược không

Hiện nay có nhiều trường cao đẳng, đại học áp dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ. Do đó để trả lời cho câu hỏi khối D có ngành dược không thì câu trả lời là có. Thông qua phương thức này, các bạn chuyên khối D sẽ tìm kiếm được cho mình ngôi trường phù hợp với nguyện vọng của bản thân. 

Ngành dược khối b

Ngoài các khối tuyển sinh khác như A, D, C thì ngành Dược khối B cũng được nhiều bạn lựa chọn. Đa phần các trường đại học đào tạo ngành Dược đều xét tuyển khối B. Do đó đây là cơ hội để các bạn thí sinh theo đuổi đam mê của mình với các môn học yêu thích. 

Ngành dược thi khối a hay b

Ngành Dược thi khối A hay B sẽ phụ thuộc vào phương án tuyển sinh của mỗi trường đại học. Bộ lao động TB&XH đã đưa ra phương án tuyển sinh mới để mở rộng khối tuyển sinh cho ngành Dược. Do đó hiện nay nhiều đơn vị tuyển sinh đã tự chủ được phương thức tuyển sinh của mình. 

Khối c có học dược được không

Nhiều bạn băn khoăn rằng khối C có học dược được không. Bởi lẽ đa phần suy nghĩ của mọi người thường nghĩ rằng khối C sẽ gắn liền với các ngành như du lịch, sư phạm, luật… Tuy nhiên hiện nay đã có thêm nhiều cơ chế tuyển sinh mới, nhờ vậy đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các thí sinh trên cả nước. 

Ngành dược khối a

Ngành Dược khối A  là từ khóa được rất nhiều bạn thí sinh tìm kiếm trong mùa tuyển sinh. Khối A bao gồm các môn tự nhiên là Toán, Lý, Hóa. Hiện nay các trường đại học chuyên đào tạo ngành dược ở Việt Nam đều xét tuyển ngành Dược khối A. 

Dược sĩ là gì

Dược sĩ là gì? Dược sĩ là những người làm công tác chuyên môn về dược nằm trong lĩnh vực khoa học y tế. Ngoài việc nghiên cứu, bào chế thuốc thì họ sẽ tham gia và quá trình theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. 

Các lĩnh vực trong ngành Dược

Các lĩnh vực trong ngành Dược khá đa dạng, chẳng hạn như: hóa dược, bào chế thuốc, dược lý học, dược liệu học… Các lĩnh vực này đều có cơ hội việc làm rộng mở sau khi ra trường cho các bạn sinh viên. 

Ngành dược và cơ hội việc làm

Có thể thấy ngành dược và cơ hội việc làm trong tương lai vô cùng rộng mở. Không chỉ đơn thuần có thể trở thành nhân viên bán thuốc mà bạn còn có thể lựa chọn nhiều công việc khác nhau phù hợp với năng lực và sở thích của mình. 

Ngành dược và cơ hội việc làm
Ngành dược và cơ hội việc làm

Những khó khăn khi học ngành dược

Dù Dược đang là ngành học thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn thí sinh. Tuy nhiên những khó khăn khi học ngành Dược  cũng là vấn đề mà các bạn cần tìm hiểu trước khi theo học. Điều đó sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho sự lựa chọn của mình.

Không giỏi hóa có học dược được không

Chúng tôi nhận được nhiều thắc mắc về câu hỏi “không giỏi hóa có học dược được không”. Nếu bạn có khả năng học tốt môn Sinh học và Hóa học thì đây sẽ là điểm cộng lớn giúp bạn theo đuổi ngành này. Tuy nhiên nếu không giỏi hóa thì bạn vẫn sẽ có cơ hội để theo học ngành Dược. 

Học dược có phải đi trực không

Mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng của nó. Do đó nhiều bạn thắc mắc học dược có phải đi trực không. Câu trả lời là có, bởi lẽ các bạn sẽ cần thay phiên nhau trực để xử lý kịp thời những ca cấp cứu một cách nhanh chóng. 

Học dược cần giỏi môn nào

Học dược cần giỏi môn nào? Để học tốt ngành dược thì bạn cần giỏi bộ môn hóa học, sinh học. Bởi lẽ đây là 2 môn quan trọng trong chương trình giảng dạy sinh việc ngành Dược. 

Học dược có cần giỏi tiếng anh không

Đa phần sinh viên Việt Nam thường rất giỏi về lý thuyết. Tuy nhiên thực hành, kỹ năng lại yếu kém. Nhiều bạn thí sinh quan tâm đến vấn đề học dược có cần giỏi tiếng Anh không. Tiếng Anh là lĩnh vực ngôn ngữ mà sinh viên cần trau dồi thường xuyên. Bởi lẽ đây là ngôn ngữ quốc tế và giúp bạn có lợi thế lớn trong công việc. 

Thực trạng ngành dược hiện nay

Thực trạng ngành dược hiện nay ở Việt Nam nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung đều rất phát triển. Bởi lẽ đây là ngành nghề đáp ứng nhu cầu  kịp thời về phòng chống dịch bệnh và các nhu cầu khẩn cấp khác.

Điều kiện mở nhà thuốc tây

Đa phần những bạn dược sĩ trẻ đều mong muốn mở được cho mình một nhà thuốc tây. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ điều kiện mở nhà thuốc tây chi tiết như thế nào. Để vận hành một nhà thuốc thì bạn cần đảm bảo về bằng cấp cũng như cách vận hành của mình. 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề Dược là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân nào đủ điều kiện theo pháp luật. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược đều được quy định rõ ràng. Khi bạn đáp ứng đủ các điều kiện một cách thỏa đáng sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề.  

Trình dược viên là gì

Trình dược viên là gì? Đây là ngành nghề của những người kinh doanh thuốc hay môi giới thuốc Trình dược viên có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu thuốc đến các quầy, nhà thuốc, bác sĩ….

Công việc của trình dược viên

Công việc của trình dược viên rất đa dạng, tuy nhiên mục tiêu là kết nối các nơi sản xuất thuốc với các hiệu thuốc với nhau. Đa phần họ sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc  tư vấn bán và hướng dẫn sử dụng thuốc.

Lương trình dược viên

So với các ngành nghề khác thì lương trình dược viên khá cao. Do đó đây cũng là lý do mà nhiều người theo đuổi ngành này nhiều hơn so với các ngành nghề khác. Cụ thể mức lương từ 15 đến 20 triệu mỗi tháng là tiền lương mà nhiều trình dược viên có thể đạt được.

Con gái có nên làm trình dược viên

Con gái có nên làm trình dược viên hay không? Câu trả lời sẽ còn phụ thuộc vào tính cách, năng lực của chính bạn. Nếu như bạn là người có cá tính, đam mê và muốn thử sức với công việc này thì thực sự nó sẽ rất phù hợp với bạn. 

Kinh nghiệm làm trình dược viên

Ngành nghề nào cũng cần có kinh nghiệm và năng lực. Kinh nghiệm làm trình dược viên sẽ quyết định đến mức lương và cơ hội phát triển sau này của chính bạn. Vì vậy đây là yếu tố vô cùng quan trọng mà sinh viên cần trau dồi ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. 

Vai trò của trình dược viên

Ngày nay ngành trình dược viên rất được coi trọng. Bởi lẽ vai trò của trình dược viên sẽ liên quan đến sự phát triển của ngành y tế. Trong tương lai chắc chắn ngành nghề này sẽ ngày càng khẳng định vị trí của mình. 

Stt về ngành dược

Ngành Dược là ngành có tính chất công việc áp lực, khó khăn, khô khan. Ngành Y dược mang nghĩa cử cao đẹp với sự hy sinh thầm lặng. Do đó ngày nay có rất nhiều stt về ngành Dược nhằm ngợi ca những chiến sĩ áo trắng.  

Đại học đông á ngành dược

Đại học Đông Á ngành Dược là đơn vị đào tạo uy tín, sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn thí sinh theo học. Trường luôn đem đến cho sinh viên môi trường học tập chuyên nghiệp với từng lộ trình cụ thể. Vì vậy đại học Đông Á thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Dược hàng năm.

Bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ thông tin về ngành Dược đến bạn đọc. Mong rằng các bạn thí sinh đã có cái nhìn tổng quan chính xác về ngành nghề này. Qua đó sẽ có sự lựa chọn phù hợp với bản thân trong kỳ tuyển sinh sắp tới. 

Facebook Chat
Zalo Chat
Zalo Chat
Đăng kí XT
Đăng kí
Hotline: 0981 326 327
Donga University