• hotline dh dong a
  Hotline
  0935 831 519
 • gio lam viec
  Giờ làm việc
  Thứ 2 - 7 : 7h30 - 17h30
 • dia chi truong dong a
  Địa chỉ
  33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - ĐN
dm7Rgg'T;f7Luy>~3`q4@M+[Z^qC,m{u~nG8*qc:5[B)De

Cổng thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á Đà Nẵng

Các nhiệm vụ của giáo dục học mầm non mới nhất 2023

Tổng hợp các nhiệm vụ của giáo dục học mầm non mới nhất

Nhiệm vụ của ngành Giáo dục mầm non là rất lớn trong xã hội hiện tại, đặc biệt là nhiệm vụ của giáo viên mầm non. Họ chính là người truyền tải kiến thức, giáo dục nhân cách cho trẻ em từ độ tuổi chập chững bước đi. Đặc biệt nhiệm vụ đào tạo giáo dục mầm non hiện nay rất được Đảng và Nhà nước chú trọng.

Nhiệm vụ của giáo dục học mầm non

Cùng tìm hiểu cụ thể những nhiệm vụ của giáo dục mầm non là gì qua những thông tin được Đại học Đông Á tổng hợp dưới đây nhé

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục

Bộ GD&ĐT tiến hành rà soát, tham mưu và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Giáo dục năm 2019. Hành lang pháp lý được tạo ra để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN. Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý.

Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn liền với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình. Thực hiện hướng dẫn công tác quản trị cơ sở GDMN. Tiến hành xây dựng các mô hình điểm về quản trị nhà trường, đổi mới trong công tác sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện giảm thiểu hồ sơ sổ sách. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở GDMN theo Điều lệ trường mầm non. 

Nhiệm vụ của giáo dục học mầm non
Nhiệm vụ của giáo dục học mầm non

Rà soát, sắp xếp phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng cường CSVC cho các CSGDMN 

Thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp mầm non theo tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-TW và đảm bảo các quy định của Luật Giáo dục, phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi đưa trẻ đến trường.

Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; không sáp nhập các trường mầm non vào các trường phổ thông; đảm bảo mỗi xã, phường có một trường mầm non công lập. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Đồ án “Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDMN, phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”.

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em

Tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTENT; Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTENT đối với các địa phương đã đạt chuẩn.

Đặt mục tiêu phấn đấu 100% số xã trong toàn quốc đạt chuẩn PCGDMNTENT.

Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non cần đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Phát triển và nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe của trẻ. Tiến hành đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Nhiệm vụ tập trung nguồn lực bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ.

Nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt giáo viên tại các nhóm lớp độc lập tư thục.

Khuyến khích, động viên giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục mầm non. Thời đại hội nhập quốc tế phát triển thì nhiệm vụ này càng được chú trọng tiến hành.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin mang đến những ứng dụng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học. Chính vì vậy, việc tăng cường đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy để đảm bảo chất lượng đào tạo và tiếp thu những kiến thức tiên tiến nhất.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Truyền thông về giáo dục mầm non cũng là một trong những nhiệm vụ của giáo dục học mầm non nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về vai trò của ngành giáo dục mầm non đối với sự phát triển chung của đất nước.

Giáo viên mầm non có nhiệm vụ gì?

Giáo viên mầm non có nhiệm vụ gì?
Giáo viên mầm non có nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ của giáo viên đại học sư phạm mầm non được quy định cụ thể trong một số điều lệ, thông tư như sau. Cùng tham khảo cụ thể qua trích dẫn dưới đây nhé.

“Điều 35. Nhiệm vụ của giáo viên – Trích dẫn Điều lệ Trường Mầm Non”

 1. Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
 2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
 3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
 5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 6. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.”

Theo thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non có một số quy định như sau:

Theo Điều 4. Giáo viên mầm non hạng II – Mã số: V.07.02.04

 1. Nhiệm vụ:

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. a) Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;
 2. b) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường trở lên;
 3. c) Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp huyện trở lên;
 4. d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên.

Theo điều 5. Giáo viên mầm non hạng III – Mã số: V.07.02.05

 1. Nhiệm vụ:

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên mầm non hạng III còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;
 2. b) Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn;
 3. c) Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp trường trở lên;
 4. d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Theo điều 6. Giáo viên mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06

 1. Nhiệm vụ:
 2. a) Bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhóm (lớp) được phân công phụ trách;
 3. b) Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công phụ trách; Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;
 4. c) Rèn luyện sức khỏe; hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tham gia các hoạt động chuyên môn; bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục được giao;
 5. d) Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;
 6. e) Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ của ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Đông Á

Nhiệm vụ của ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Đông Á là đào tạo và bồi dưỡng các chuyên viên giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phẩm chất đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội về giáo dục và chăm sóc trẻ em từ 0-6 tuổi.

Cụ thể, ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Đông Á thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cao, sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, sáng tạo và áp dụng các công nghệ thông tin trong giảng dạy.
 • Nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo giáo dục mầm non phù hợp với thực tiễn giáo dục hiện nay và phù hợp với địa phương.
 • Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào giáo dục mầm non.
 • Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cho các giáo viên, nhân viên và người lao động trong ngành giáo dục mầm non.
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của ngành giáo dục mầm non.
 • Tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, hỗ trợ cho phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 0-6 tuổi.

Những nhiệm vụ trên đều nhằm đảm bảo rằng ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Đông Á sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục.

Đại học Đông Á đang là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng được đánh giá cao trong nhiệm vụ của giáo dục học mầm non. Chương trình học tiên tiến, trang thiết bị hiện đại cùng với sự tận tâm của đội ngũ giảng viên có chuyên môn sẽ giúp bạn thành công và trở thành giáo viên mầm non có tâm và có tầm.

Facebook Chat
Zalo Chat
Zalo Chat
Đăng kí XT
Đăng kí
Hotline: 0236 3519 991
Donga University